Klage over vagtlæges manglende undersøgelse af patient med blodig afføring

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere vagtlæge for hans behandling af den 6. april 2011 i dennes hjem, da vagtlæ-gen har overtrådt autorisationslovens § 17.

Sagsnummer:

1191712

Offentliggørelsesdato:

26. april 2012

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere vagtlæge <****> for hans behandling af <****> den 6. april 2011 i dennes hjem, da vagtlæ-gen har overtrådt autorisationslovens § 17.

Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som den pågældende har. Disciplinærnævnet har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Indberetningen

Sundhedsstyrelsen har indberettet følgende:

  • At vagtlæge har overtrådt autorisationslovens § 17 ved sin behandling af den 6. april 2011.

Begrundelse

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Indledende oplysninger

Den 6. april 2011 cirka kl. 17.20 blev tilset af vagtlæge . s nabo havde ringet til vagtlægen, idet havde stærke mavesmerter, blodig afføring og kastede blod op. Symptomerne havde varet i cirka 1 døgn. var 3 dage tidligere blevet set af sin egen læge til kørekortfornyelse, men havde ved konsultationen ikke klaget over problemer med maven eller smerter.

Den 7. april 2011 blev fundet liggende livløs på gulvet i sit soveværelse. Han havde blod i ansigtet samt rigelig blødning fra endetarmen og ned af ben og fødder. Ved obduktion blev der fundet blødning til hele mavetarmkanalen udgående fra kroniske mavesår. 

Begrundelse for afgørelse af indberetningen

Læge har i sit journalnotat fra den 6. april 2011 noteret, at havde haft blodig afføring om morgenen, at det var aftaget, at ikke blødte i undertøj, og at der ikke var smerter, feber, opkast eller vægttab (% sm. % feber % opkast % vægttab).

Ved sin objektive undersøgelse fandt lægen, at var upåvirket, maven var blød og uøm, der var naturlige tarmlyde. Lægen udførte ikke en endetarmsundersøgelse (eks rect ej udført). fik råd om at søge egen læge næste morgen med henblik på udredning samt almindelige råd om kost og væske samt om at tage Imodium for at stoppe afføringen.

Læge har ikke afgivet en udtalelse til brug for disciplinærnævnets behandling af sagen.   

Disciplinærnævnet kan oplyse, at blod i afføringen kan vise sig som frisk rødt blod, men hvis blodet kommer højere oppe fra, vil det vise sig som klistret sort, tjæreagtigt og ildelugtende. De hyppigste årsager til rødt blod i afføringen er hæmorider, rifter i endetarmsåbningen, heftig diarre, betændelsestilstande i tyktarmen eller kræft i tyktarmen. Sortfarvet blod i afføringen er symptom på et blødende mavesår.  Ved denne lidelse vil der ofte også være opkastning med kaffegrumslignende, sort indhold.

Det er disciplinærnævnets opfattelse, at en læge i tilfælde som det konkrete bør lægge vægt på afføringens udseende, om der har været opkastninger, og om der har været lignende episoder tidligere. Ved den objektive undersøgelse skal man se efter lokale forandringer og ved undersøgelse af endetarmen føle efter rifter eller hæmorider samt vurdere eventuelle afføringsrester på handsken. Man vil endvidere føle efter lokaliseret ømhed i maven og vurdere almentilstanden.

Det fremgår af sagens materiale, at havde klaget over diarré, og at han havde det rigtig dårligt og blødte ud af endetarmen.

Af visitationsnotatet forud for besøget fremgår det, at var rigtig sløj, og at han havde kvalme og diarré.

Det er på baggrund af læge s journalnotat disciplinærnævnets opfattelse, at lægen opfattede s tilfælde som diarré og gav råd om et stoppemiddel (Imodium)

Det er disciplinærnævnets vurdering, at læge s undersøgelse af var utilstrækkelig. Lægen burde have spurgt ind til den blodige afførings udseende for at få oplyst, om der var tale om rødt eller sort blod med henblik på afklaring af, om der kunne være tale om en akut behandlingskrævende lidelse.

Det er desuden disciplinærnævnets vurdering, at lægen burde have foretaget endetarmsundersøgelse og derved have undersøgt for mulige lokale årsager til den blodige afføring og ved vurdering af eventuelle afføringsrester på handsken have vurderet blødningens karakter.

På denne baggrund finder disciplinærnævnet, at læge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 6. april 2011.