Læge fulgte ikke op på prøvesvar, hvorfor patient ikke fik meddelelse om modermærkekræft (malignt melanom)

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere praktiserende læge for hans behandling af i perioden fra den 21. marts 2011 til marts 2013 i sin klinik, da lægen har overtrådt autorisationslovens § 17.

Sagsnummer:

142204

Offentliggørelsesdato:

6. juni 2014

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hans behandling af <****> i perioden fra den 21. marts 2011 til marts 2013 i sin klinik, da lægen har overtrådt autorisationslovens § 17.

Klagen

Der er klaget over følgende:

·         At ikke modtog en korrekt behandling hos i perioden fra marts 2011 til marts 2013.

Klager har blandt andet anført, at fik fjernet et modermærke, men at hun aldrig fik besked om, at prøven havde vist, at hun havde modermærkekræft, hvilket hun først fik besked om i marts 2013.

££

Begrundelse

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Den 21. marts 2011 mødte til konsultation hos praktiserende læge med henblik på at få fjernet et modermærke. Lægen fjernede modermærket og sendte det til undersøgelse. Det blev noteret, at skulle møde til svar samt suturfjernelse 10 dage senere.

Den 31. marts 2011 mødte til fjernelse af tråde.

Ifølge læge s udtalelse til sagen, indkom svaret på prøven den 8. april 2011, men svaret blev ikke set af ham, og derfor heller ikke meddelt .

Af svaret fremgik, at der var tale om modermærkekræft (malignt melanom), og at det ikke kunne afgøres, om modermærkekræften var fjernet helt. Det blev derfor anbefalet, at blev henvist til plastikkirurgisk afdeling med henblik på videre behandling.

Disciplinærnævnet kan oplyse, at modermærkekræft er en potentielt livstruende kræftsygdom, og det kan få alvorlige konsekvenser for patientens helbredstilstand, hvis behandlingen forsinkes. Hvis en praktiserende læge fjerner en hudtumor, der ved mikroskopi viser sig at være modermærkekræft, skal patienten derfor med det samme henvises til yderligere behandling. Ofte skal der foretages yderligere operation af det hudområde, hvorfra tumoren blev fjernet og derudover laves undersøgelse af lymfeknuder for at afgøre, om der er spredning af sygdommen. Tidlig behandling har gunstig effekt på overlevelsesraten hos patienter med modermærkekræft.

Disciplinærnævnet kan yderligere oplyse, at det, i henhold til sundhedsstyrelsens vejledning nr. 9207 af 31. maj 2011 om håndtering af parakliniske undersøgelser, er den enkelte involverede sundhedsperson, der har ansvaret for håndtering af undersøgelserne, herunder opfølgning på abnorme prøvesvar vedrørende mikroskopi og biopsi fra hudtumorer.

Det er disciplinærnævnets vurdering, at læge havde ansvaret for at følge op på undersøgelsen, og at han derfor burde have reageret på prøvesvaret hurtigst muligt efter modtagelsen af det den 8. april 2011, således at var blevet henvist til videre behandling uden unødig forsinkelse.

På denne baggrund finder disciplinærnævnet, at læge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af i perioden fra den 21. marts 2011 til marts 2013.