Overset graviditet uden for livmoderen

Vagtlæge får kritik for en utilstrækkelig undersøgelse af en ung kvinde med mavesmerter, da hun sagde, hun ikke kunne være gravid. Vagtlægen burde have foretaget en undersøgelse for graviditetshormonet HCG for at udelukke graviditet.

Sagsnummer:

21DNU70

Offentliggørelsesdato:

16. november 2021

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Almen praksis/vagtlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

  • vagtlæge (aut. ID ), Lægevagten i Region , for behandlingen den 12. oktober 2019.

Det betyder, at vagtlæge ikke udviste tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling af vagtlæge hos Lægevagten i Region , den 12. oktober 2019.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at ikke modtog relevant og tilstrækkelig undersøgelse og behandling.

SAGSFREMSTILLING

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 12. oktober 2019 blev 29-årige undersøgt af vagtlæge hos Lægevagten i Region på grund af smerter i den nederste del af maven igennem fire timer.

oplyste, at hun havde haft menstruation 14 dage før og ikke kunne være gravid. Efter en urin-stix og objektiv undersøgelse vurderede vagtlægen, at der ikke på daværende tidspunkt var indikation for viderebehandling, hvorfor blev sendt hjem for at se tiden an.

Det fremgår af klagen, at senere fik konstateret en graviditet uden for livmoderen.

Det fremgår af udtalelsen fra vagtlæge , at blev forklaret, at afventning i udviklingen af symptomerne ville hjælpe i forhold til at vurdere, hvad der skulle være næste skridt i behandlingen. Det fremgår endvidere, at han som regel tilråder patienter til at henvende sig igen ved forværring eller ukarakteristiske symptomer samt vejleder, om hvad patienten skal være opmærksom på.

BEGRUNDELSE

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed og træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 2, stk. 1, og § 3, stk. 1.

En autoriseret sundhedsperson er under udøvelsen af sit sundhedsfaglige virke forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Det følger af autorisationslovens § 17. Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen således stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som den pågældende har på behandlingstidspunktet. Disciplinærnævnet tager ved afgørelsen ikke stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Disciplinærnævnet vurderer, at der er grundlag for at kritisere vagtlæge for behandlingen.

Disciplinærnævnet har herved lagt vægt på:

  • at vagtlæge foretog en relevant vurdering af s almene tilstand, men at han burde have undersøgt hende for graviditet, da var i den fertile alder på trods af oplysningen om, at hun 14 dage før havde haft menstruation. En menstruationslignende blødning er ikke en garanti for, at en kvinde ikke er gravid. En graviditet uden for livmoderen kan ligeledes give vaginale blødninger, hvorfor der efter sædvanlig praksis bør foretages en blod- eller urinprøve for at afklare, om kvinden er gravid. 
  • at vagtlæge derfor burde have foretaget en urin- eller blodprøve for at udelukke, at kunne være gravid, idet hun angav symptomer i form af mavesmerter og kvalme, og angav at hun hverken havde symptomer fra urinvejene eller påvirket tarmfunktion. Mistanke om urinvejsinfektion eller anden tilstand i urinvejene, for eksempel sten, blev afkræftet af resultatet af urin-stix-prøven.

Disciplinærnævnet kan oplyse, at det er særlig relevant at foretage en urin- eller blodprøve med måling af HCG (graviditetshormon) i situationer hvor en ung kvinde angiver symptomer, som kan være tegn på graviditet uden for livmoderen, og der ikke findes en anden sandsynlig årsag til symptomerne.

  • at det ikke var relevant at vagtlæge sendte hjem med besked om at henvende sig ved forværring eller andre symptomer, idet der i tilfælde af, at der kan være tale om graviditet udenfor livmoderen, kan ske en udvikling, som fører til et mere kompliceret forløb på grund af bristning af æggelederen.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at vagtlæge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 12. oktober 2019 hos Lægevagten i Region .

REGLER

Disciplinærnævnet har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 2, stk. 1 om klager over sundhedsfaglig virksomhed
  • § 3, stk. 1 om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 731 af 8. juli 2019 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven):

  • § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed