Coolsculpting med ikke-godkendt applikator

Sygeplejerske Simone Linnea Thye (aut.ID 0BV6H) får kritik for at udføre en coolsculptingbehandling på yderlår med en applikator, der ikke var godkendt til behandling af dette område. (Offentliggøres pga. kosmetisk behandling)

Sagsnummer:

24DNM30

Offentliggørelsesdato:

11. april 2024

Speciale:

Kosmetik

Faggruppe:

Sygeplejersker

Behandlingssted:

Øvrig privatpraksis

Type:

Behandling

Kategori:

Afgørelser med navn

Kritik

Sygeplejerske Simone Linnea Thye (aut. ID 0BV6H) fra Behandlingssted 1 får kritik for behandlingen den 14. september 2022.

Klagen

Du har klaget over, at du ikke fik en korrekt behandling af sygeplejerske Simone Linnea Thye hos Behandlingssted 1, den 14. september 2022.

Vi har forstået, at det centrale i din klage er, at:

  • en behandling med coolsculpting på dit højre lår ikke blev foretaget på relevant vis.

Sagsfremstilling

Vi har brugt oplysningerne i journalen, hvis vi ikke har skrevet andet.

Den 15. juni 2022 var du som 36-årig til en forundersøgelse hos sygeplejerske Simone Linnea Thye hos Behandlingssted 1, da du ønskede at få behandlet uønskede fedtdepoter på dit højre yderlår med coolsculpting. Sygeplejersken foretog en objektiv undersøgelse og fandt indikation for behandling med coolsculpting.

Den 14. september 2022 fik du foretaget behandling med coolsculpting på højre yderlår af sygeplejerske Simone Linnea Thye. Sygeplejersken noterede, at der var anvendt applikator C150 med en påsætningstid på 35 minutter. Sygeplejersken noterede, at der var forventet nedkøling, samt at der var udført massage efter afmontering.

Den 13. oktober 2022 var du til en kontrol hos sygeplejerske Simone Linnea Thye. Sygeplejersken noterede, at der var forandring i det behandlede område, samt at du også kunne mærke en forskel, selvom du endnu ikke var helt tilfreds med resultatet. Sygeplejersken noterede videre, at der fortsat ville ske forandring over de kommende 2 måneder. Der blev herefter booket en ny kontroltid efter 2 måneder.

Den 10. januar 2023 var du til en ny kontrol hos Behandlingssted 1, hvor det blev noteret, at sygeplejerske Simone Linnea Thye havde udført en off-label behandling, da klinikken ikke havde det mundstykke, der skulle bruges til en coolsculptingbehandling på yderlår. Der blev foretaget en objektiv undersøgelse, hvorved der blev fundet tydelige buler svarende til dit højre yderlår samt et tydeligt mærke i det område, hvor applikatoren havde siddet. Du blev herefter informeret om, at den udførte behandling ikke var tilfredsstillende, samt om at man ikke ville behandle dig yderligere ovenpå en mislykket behandling.

Begrundelse

Vi behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed. En autoriseret sundhedsperson skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed i sit sundhedsfaglige virke.

Vi vurderer i vores afgørelse, om den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det betyder, at vi tager stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Normen er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, sundhedspersonen har på behandlingstidspunktet.

Vi tager ikke stilling til, om en patient har modtaget den bedst mulige behandling.

Vores resultat

Vi vurderer, at der er grundlag for at kritisere sygeplejerske Simone Linnea Thye for behandlingen.

Vi har lagt vægt på, at:

  • coolsculpting er en ikke-kirurgisk metode til kropsformning, som anvender kontrolleret kulde til at reducere uønsket fedt på specifikke områder af kroppen. Under behandlingen anvendes en særlig enhed til at suge det ønskede område af kroppen op med og køle det af. Kuldebehandlingen får fedtcellerne til at nedbrydes over tid, og kroppens naturlige elimineringssystem fjerner derefter gradvist de beskadigede fedtceller fra kroppen i løbet af uger til måneder.
  • behandlingen med coolsculpting på dit højre yderlår ikke blev foretaget på relevant vis, da sygeplejerske Simone Linnea Thye foretog behandlingen med en applikator, som ikke var godkendt til behandling af det pågældende område. Ifølge den af Behandlingssted 1 fremsendte instruks skal ydersiden af lår behandles med applikator S150, men sygeplejerske Simone Linnea Thye behandlede ydersiden af dit højre lår med applikator C150.
  • du havde tydelige buler svarende til højre yderlår efter behandlingen samt et tydeligt mærke i det område, hvor applikatoren havde siddet.

Vi kan hertil oplyse, at buler og mærker efter en coolsculptingbehandling kan forekomme, og at individuelle reaktioner kan variere. Nogle personer oplever midlertidige bivirkninger såsom hævelse, blå mærker eller følelsesløshed i det behandlede område. Disse reaktioner betragtes normalt som forbigående og bør aftage over tid. Vedvarende bivirkninger kan dog være en følge af fejlbehandling. 

Sygeplejerske Simone Linnea Thye har derfor handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af dig den 14. september 2022 hos Behandlingssted 1.

Offentliggørelse

Afgørelsen vil blive offentliggjort på vores hjemmeside og på sundhed.dk med angivelse af sygeplejerske Simone Linnea Thyes titel, navn og autorisationsID.

Afgørelsen vil blive offentliggjort. Det skyldes, at der er tale om et kosmetisk indgreb, hvor det kosmetiske hensyn udgør den afgørende indikation, eller en behandling hvor hovedformålet er at forandre eller forbedre udseendet.

Patientens navn og alle andre navne, herunder stednavne og navne på sygehuse og afdelinger, vil blive anonymiseret ved offentliggørelsen.

Regler

Vi har afgjort sagen efter:

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven)

  • 2, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed
  • 3, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed
  • 17 om offentliggørelse af afgørelse om sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed

Bekendtgørelse nr. 122 af 24. januar 2023 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven)

  • 17 om omhu og samvittighedsfuldhed

Bekendtgørelse nr. 1109 af 11. september 2015 om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klagesager på sundhedsområdet

  • 4, stk. 1 om kritik i forbindelse med kosmetisk behandling