Manglende undersøgelse og videregivelse af oplysninger

Social- og sundhedsassistent Benjamin Frey (aut. ID 0CKM0) får kritik med indskærpelse for ikke at lave en tilstrækkelig undersøgelse og for ikke videregive tilstrækkelige oplysninger til en sygeplejerske. (Offentliggøres pga. kritik med indskærpelse)

Sagsnummer:

24DNM38

Offentliggørelsesdato:

2. maj 2024

Speciale:

Sygepleje

Faggruppe:

Sygeplejersker, Social- og sundhedsassistenter

Behandlingssted:

Hjemmepleje/plejehjem

Type:

Behandling

Kategori:

Afgørelser med navn

Kritik med indskærpelse

Social- og sundhedsassistent Benjamin Frey (aut. ID 0CKM0) fra Hjemmeplejen i Kommune 1 får kritik med indskærpelse for behandlingen den 16. marts 2023.

Ikke kritik

Sygeplejerske Person1 (aut. ID ████) fra Hjemmeplejen i Kommune 1 får ikke kritik for behandlingen.

Klagen

Du har klaget over, at din søster ikke fik en korrekt behandling af social- og sundhedsassistent Benjamin Frey og sygeplejerske Person1 hos Hjemmeplejen i Kommune 1, den 16. marts 2023.

Vi har forstået, at det centrale i din klage er, at:

  • Social- og Sundhedsassistent Benjamin Frey ikke foretog tilstrækkelig sundhedsfaglig behandling.
  • Sygeplejerske Person1 ikke anbefalede social- og sundhedsassistenten om at bryde ind i lejligheden.

Sagsfremstilling

Vi har brugt oplysningerne i journalen, hvis vi ikke har skrevet andet.

Den 16. marts 2023 ankom social- og sundhedsassistent Benjamin Frey til ████s hjem. Ved ankomsten blev det konstateret, at din søster lå på gulvet, og at døren derfor ikke blev åbnet. Social- og sundhedsassistent Benjamin Frey havde kontakt med en sygeplejerske og ringede herefter til de pårørende, der hjalp med adgang til boligen. Der blev herefter kontaktet en ambulance, og social- og sundhedsassistent Benjamin Frey fortsatte sin køreplan.

Begrundelse

Vi behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed. En autoriseret sundhedsperson skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed i sit sundhedsfaglige virke.

Vi vurderer i vores afgørelse, om den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det betyder, at vi tager stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Normen er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, sundhedspersonen har på behandlingstidspunktet.

Vi tager ikke stilling til, om en patient har modtaget den bedst mulige behandling.

Vores resultat

Vi vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere sygeplejerske Person1 for behandlingen.

Vi har lagt vægt på, at:

  • sygeplejerske Person1 på korrekt vis gav rådgivning på baggrund af de informationer, hun blev oplyst med. Hun anbefalede kontakt til familien og vurdering af situationen i samarbejde med hjemmesygeplejen.

Sygeplejerske Person1 har derfor handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af din søster den 16. marts 2023 hos Hjemmeplejen i Kommune 1.

Vi vurderer videre, at der er grundlag for at kritisere social- og sundhedsassistent Benjamin Frey for behandlingen.

Vi har lagt vægt på, at:

  • social- og sundhedsassistent Benjamin Frey ikke på tilstrækkelig vis undersøgte, om der var livstegn, da han ankom til en låst dør og efterfølgende så ████ ligge på gulvet gennem vinduet. Social- og Sundhedsassistent Benjamin Frey burde have forsøgt at få kontakt ved at banke på vinduet eller lignende.
  • social- og sundhedsassistent Benjamin Frey ikke på tilstrækkelig vis beskrev situationen i telefonsamtalen med sygeplejersken, da han ikke beskrev situationen som potentielt akut.

Vi vurderer, at det er en skærpende omstændighed, at der var tale om behov for akut behandling i denne situation.

Social- og sundhedsassistent Benjamin Frey har derfor handlet væsentligt under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af din søster den 16. marts 2023 hos Hjemmeplejen i Kommune 1.

Social- og sundhedsassistent Benjamin Frey skal samtidig udvise større omhu i sit fremtidige virke.

Offentliggørelse

Afgørelsen vil blive offentliggjort på vores hjemmeside og på sundhed.dk med angivelse af social- og sundhedsassistent Benjamin Freys titel, navn og autorisationsID.

Afgørelsen vil blive offentliggjort, da vi har indskærpet over for social- og sundhedsassistent Benjamin Frey at udvise større omhu i sit fremtidige virke.

Patientens navn og alle andre navne, herunder stednavne og navne på sygehuse og afdelinger, vil blive anonymiseret ved offentliggørelsen.

Regler

Vi har afgjort sagen efter:

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven)

  • 2, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed
  • 3, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed
  • 17 om offentliggørelse af afgørelse om sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed

Bekendtgørelse nr. 122 af 24. januar 2023 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven)

  • 17 om omhu og samvittighedsfuldhed

Bekendtgørelse nr. 1109 af 11. september 2015 om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klagesager på sundhedsområdet

  • 3, stk. 1, nr. 2 om kritik med indskærpelse