Klage over manglende information om føleforstyrrelser ved rodspidsfjernelse

På baggrund af en klage fra har Patientklagenævnet på et møde truffet følgendeAFGØRELSEPatientklagenævnet finder, at tandlæge , afdelingen for tand-, mund- og kæbekirurgi , har overtrådt tandlægelovens § 12, fordi hun ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin information til den 13. marts 1995.Patientklagenævnet finder, at specialtandlæge , afdelingen for tand-, mund- og kæbekirurgi, , har overtrådt tandlægelovens § 12, fordi hun ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin information til inden operationen den 24. april 1995.

Sagsnummer:

9800517

Offentliggørelsesdato:

12. december 2002

Juridisk tema:

Information og samtykke

Faggruppe:

Tandlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

På baggrund af en klage fra <****> har Patientklagenævnet på et møde truffet følgende

AFGØRELSE


Patientklagenævnet finder, at tandlæge <****>, afdelingen for tand-, mund- og kæbekirurgi <****>, har overtrådt tandlægelovens § 12, fordi hun ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin information til <****> den 13. marts 1995.

Patientklagenævnet finder, at specialtandlæge <****>, afdelingen for tand-, mund- og kæbekirurgi, <****>, har overtrådt tandlægelovens § 12, fordi hun ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin information til <****> inden operationen den 24. april 1995.

blev den 13. marts 1995 undersøgt af tandlæge , på s afdeling for tand-, mund- og kæbekirurgi efter henvisning. Tandlægen fandt en lokaliseret rodspidsbetændelse på tanden -4. Der var en cementeret stift i rodkanalen. Røntgenbilleder viste tillige en knækket rodfil ved rodspidsen samt såkaldt "foramen mentale" i nær relation hertil. Der blev planlagt rodresektion med retrograd rodfyldning.

Operationen blev foretaget den 24. april 1995 af afdelingstandlæge under antibiotisk dække med penicillin.

I efterforløbet klagede over sovende og kriblende fornemmelse i venstre underlæbe. Tilstanden bedredes, men der resterede en fornemmelse af bedøvelse i området -1 til -4 med forekomst af isnende jag ved kontrolundersøgelse den 10. november 1995. Endnu 2 år efter operationen er tilstanden ikke normal, idet der klages over nedsat følelse ved læbe og tandkød. Yderligere heling kan ikke forventes.

Patientklagenævnet finder, at der var indikation for operationen var i orden, og at der ikke var nogen relevant alternativ behandling. Det operative indgreb blev udført i overensstemmelse med sædvanlig praksis.

Det er Patientklagenævnet bekendt, at postoperativ sensibilitetspåvirkning med forbigående føleforstyrrelse er almindeligt forekommende efter rodspidsamputation med aktuel nærhed til underlæbens følenerve alene på grund af sårhagens træk. Varig føleforstyrrelse er derimod sjælden.
Patientklagenævnet finder, at den opståede komplikation i form af varig føleforstyrrelse må betragtes som hændelig.

Journalen bærer ingen påtegning om præoperativ information til om dette forhold, hvorfor Patientklagenævnet har lagt til grund, at der ikke blev informeret om risici.

I betragtning af den umiddelbare sandsynlighed for forbigående føleforstyrrelse og den tilstedeværende - omend ringe - risiko for blivende forandringer, finder Patientklagenævnet, at information herom være givet til inden operationen. Patientklagenævnet finder, at tandlæge og specialtandlæge udviste manglende omhu ved ikke at give denne information.