Klage over afslag på tandregulering. Løfte om behandling

Patientklagenævnet finder, at specialtandlæge, kommunale tandpleje, har overtrådt tandlægelovens § 12, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin visitation af fra juli 1988 til den 11. april 1995.

Sagsnummer:

9803724

Offentliggørelsesdato:

12. december 2002

Faggruppe:

Tandlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder, at specialtandlæge<****>, <****> kommunale tandpleje, har overtrådt tandlægelovens § 12, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin visitation af <****> fra juli 1988 til den 11. april 1995.

 

blev i maj 1988 undersøgt (visiteret) af kommunes konsulent i tandreguleringsspørgsmål, specialtandlæge.

Resultatet af visitationen var, at specialtandlæge anbefalede, at fik rettet sit krydsbid (dvs. at kindtandssammenbiddet er skævt til siden), og at hun fik rettet sine 2 store fortænder i overkæben, idet disse var drejede (roterede).

Specialtandlæge sendte et behandlingstilbud til kommune i juli 1988, hvor han tilbød at behandle krydsbiddet. Der er ikke nævnt noget om de drejede fortænder i tilbuddet. Af tilbuddet fremgår bl.a. følgende: ?Ovennævnte honorar dækker den beskrevne fase?.

Specialtandlæge accepterede med sin underskrift den 31. august 1998 på <*****> kommunes vegne tilbuddet.

Specialtandlæge gennemførte behandlingen af s krydsbid.

Da blev undersøgt af specialtandlæge ved 5. klasses undersøgelse (visitation) den 18. november 1991, noterede han, at de 2 store fortænder i overkæben stadig var noget roterede, men at der ikke kunne ydes tilskud til yderligere tandreguleringsbehandling.

Specialtandlæge, som har overtaget specialtandlæge s klinik, sendte i december 1994 behandlingstilbud til kommune vedrørende behandling af s roterede fortænder. kommune afslog i januar 1995 at yde støtte til behandlingen.

Den 20. marts 1995 foretog specialtandlæge revisitation. Af journalnotatet fremgår det, at tandstillingen fandtes perfekt, bortset fra stilling 1+1.

Specialtandlæge oplyst, at han lovede at tage kontakt med behandlende specialtandlæge, samt anbefalede, at rettede henvendelse til den behandlende specialtandlæges s klinik for at få undersøgt muligheden for eventuel behandling af rotation af 1+1 på dennes regning.

Den 11. april 1995 ringede specialtandlæge og talte med behandlende specialtandlæge . Det blev meddelt, at behandlingstilbuddet af 8. december 1994 ikke kunne honoreres af <****?> kommune.

Patientklagenævnet finder det ikke muligt på baggrund af det foreliggende materiale at afgøre, hvad henvisningen til specialtandlæge indeholdt – med andre ord om han blev anmodet om både at rette krydsbiddet og de drejede fortænder.

(moderen) har oplyst, at når fortænderne ikke blev rettet samtidigt med, at krydsbiddet blev rettet, så skyldtes det, at knogler m.v. ikke var modne hertil.

Da specialtandlæge havde udvisiteret til tandreguleringsbehandling i maj 1988 såvel for behandling af krydsbid som for behandling af drejede fortænder, finder Patientklagenævnet, at han burde have interesseret sig for, hvorfor tænderne ikke var blevet rettet. Hvis han var af den opfattelse, at fortænderne var blevet rettet, burde han have gjort opmærksom på, at behandlingen ikke havde haft den ønskede effekt.

Patientklagenævnet finder, at speciallæge ikke satte sig tilstrækkeligt ind i, hvad specialtandlæges behandlingstilbud indebar. Nævnet finder, at specialtandlæge burde have undersøgt det oprindelige behandlingstilbud til kommunen, idet han så ville være blevet klar over, at behandlingen af de drejede fortænder ikke var med i det oprindelige behandlingstilbud. Ved den lejlighed burde specialtandlæge have taget kontakt til specialtandlæge for at få afklaret spørgsmålet. Endvidere burde han have taget kontakt med for at diskutere sagen, hvilket ville have bragt problemstillingen frem.

Patientklagenævnet finder, at det er kritisabelt, at når specialtandlæge i maj 1988 gik ind for, at de drejede fortænder bliver rettet, at han så i november 1991 noterede, at der ikke kunne ydes kommunal støtte.