Klage over den kommunale tandpleje i forbindelse med udvikling af karies

Patientklagenævnet finder, at tandlæge A, ikke har overtrådt tandlægeloven i forbindelse med sin behandling af den 3. juni 1996.Patientklagenævnet finder, at tandlæge B, ikke har overtrådt tandlægeloven i forbindelse med sin behandling af fra den 19. september 1996 til den 23. juni 1997.

Sagsnummer:

9803729

Offentliggørelsesdato:

12. december 2001

Faggruppe:

Tandlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder, at tandlæge A, ikke har overtrådt tandlægeloven i forbindelse med sin behandling af <****> den 3. juni 1996.

Patientklagenævnet finder, at tandlæge B, ikke har overtrådt tandlægeloven i forbindelse med sin behandling af <****> fra den 19. september 1996 til den 23. juni 1997.

Den 3. juni 1996 foretog tandlæge A, en undersøgelse af s tænder, herunder en røntgenundersøgelse, hvorefter han lagde en behandlingsplan.

Patientklagenævnet finder, at tandlæge A ikke har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved sin undersøgelse og behandling af , idet han foretog den korrekte behandlingen, og idet han forsøgte at nedsænke hastigheden i udviklingen af kariesangrebene.

Nævnet har herved lagt vægt på, at tandlæge A ved undersøgelsen af fandt, at der var mange huller, hvoraf der var igangværende karies i ni tænder, heraf var de tre var fyldningskrævende på undersøgelsestidspunktet. De igangværende kariesangreb blev penslet med fluor, og tandlæge udskrev en recept på fluortyggegummi.

Nævnet har videre lagt vægt på, at ikke kunne komme til behandling før efter sommerferien, hvorfor han blev bedt om selv at henvende sig til videre behandling.

Den 19. september 1996 henvendte sig til tandlæge B, idet han havde tandpine. blev behandlet af tandlæge B frem til den 23. juni 1997.

Patientklagenævnet finder, at tandlæge B ikke har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved sin undersøgelse og behandling af fra den 19. september 1996 til den 23. juni 1997, idet hun foretog den korrekte forebyggende behandling og planlagde den korrekte fyldningsbehandling. s mange udeblivelser og afbud vanskeliggjorde gennemførelsen af det fyldningsarbejde, der blev planlagt ved de løbende undersøgelser.

Nævnet har herved lagt vægt på, at efter tandlæge B havde behandlet s tandpine i september 1996, meddelte afbud til en aftalt undersøgelse og udeblev til en anden, før han mødte op til undersøgelse den 20. november 1996. Ved undersøgelsen fandt ni nye fyldningskrævende kariesangreb, fortrinsvis på de flader af tænderne, der vendte ud mod kinderne. fik påvist bakteriepålægningerne og blev instrueret i tandbørstning.

Nævnet har videre lagt vægt på, at i perioden fra den 20. november 1996 til den 23. juni 1997 kun kom til to aftalte konsultationer ud af syv. Ved disse to undersøgelser fyldningsbehandlede tandlæge B i alt fem kariesangreb og udskrev en recept på fluortyggegummi.

Endelig har nævnet lagt vægt på, at tandlæge B ved undersøgelsen den 23. juni 1997 tog røntgenbilleder af s tænder. Tandlæge B fandt 18 fyldningskrævende kariesangreb, hvorfor hun forklarede om sammenhængen mellem bakteriebelægninger, sukkerholdig kost, karies og tandkødsbetændelse. oplyste, at han ikke havde haft tid til at komme til de aftalte tider. Herefter meldte han afbud til to aftalte konsultationer og udeblev tre gange, hvorefter tandlæge B sendte et udskrivningsbrev til ham.