Klage over afslag på tandregulering, da tilbud herom tidligere var afvist

Den 10. marts 1995 tilbød specialtandlæge , kommunale tandpleje...

Sagsnummer:

9803731

Offentliggørelsesdato:

12. december 2002

Faggruppe:

Tandlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Den 10. marts 1995 tilbød specialtandlæge <****>, <****> kommunale tandpleje...

Den 10. marts 1995 tilbød specialtandlæge , kommunale tandpleje, at kunne få rettet sine tænder. s far var med ved konsultationen, hvor det aftaltes, at de fik 6 uger til at tage stilling til, om de ønskede behandlingen gennemført.

Den 23. maj 1995 var og hans far til konsultation hos specialtandlæge , hvor de gav udtryk for, at de ikke rigtig vidste, om de ønskede at tage imod behandlingstilbuddet.

Specialtandlæge skrev den 30. januar 1996 i journalen: "Talt med far - da trangstilling (dvs. dårlig plads til tænderne) og det dybe bid (dvs. at undermundens fortænder bider højt op bagved fortænderne i overkæben) ikke generer, ønsker de ikke OR-tilbud (dvs. tilbud om tandreguleringsbehandling. OR kan ikke tilbydes senere".

var den 6. januar 1998 til konsultation i den kommunale tandpleje, hvor man afviste at give fornyet tilbud om tandreguleringsbehandling.

Overtandlæge skrev den 7. januar 1998 i journalen: "Far og har været på mit kontor, da de ikke finder det rimeligt, at vi på tandreguleringsklinikken afviser at tilbyde ortodontibehandling (dvs. tandreguleringsbehandling) nu, når vi tilbød det i januar 1996. Jeg fastholder, at vi ikke kan give fornyet tilbud om ortodontibehandling, da der ikke er sket forværring af tandstillingen, og familien har sagt nej i januar 1996. Jeg henholder mig til afsnit III 5.4, "Tandregulering", i
Sundhedsstyrelsens retningslinier for tilrettelæggelse af den kommunale tandpleje fra juni 1994...".

Patientklagenævnet finder, at det tilbud om tandreguleringsbehandling, som fik i marts 1995, blev givet på et for behandlingens forløb gunstigt tidspunkt.

og hans forældre fik frist fra marts 1995 til januar 1996 til at overveje, om de ville tage imod behandlingstilbuddet. Da de i januar 1996 meddelte, at de ikke ønskede at tage imod tilbuddet om tandreguleringsbehandling, blev de orienteret om, at der ikke senere ville kunne tilbydes tandreguleringsbehandling.

Patientklagenævnet finder, at tandlægerne i kommunale tandpleje handlede i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinier på området (se nedenfor under "Lovgrundlag"). Patientklagenævnet finder således ikke grundlag for at kritisere, at tandlægerne den 7. januar 1998 afviste at give fornyet tilbud om tandreguleringsbehandling.