Afgørelser uden kritik

Patientklagenævnet finder, at 1. reservelæge ikke har overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 7. januar 1998 på neurokirurgisk afdeling, .

Sagsnummer:

9804318

Offentliggørelsesdato:

1. december 2002

Speciale:

Neurokirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder, at 1. reservelæge <****> ikke har overtrådt lægeloven ved sin behandling af <****> den 7. januar 1998 på neurokirurgisk afdeling, <****>.

 

havde i ca. 3½ år haft smerter i venstre side af ryggen. Smerterne var værst over lænden og ned i venstre ben. Ved en CT-scanning i august 1997 blev det konstateret, at symptomerne skyldtes en discusprolaps i lænden. Hun blev opereret herfor på neurokirurgisk afdeling, , den 7. januar 1998 af 1. reservelæge . Han havde ifølge journalen forinden informeret hende om risici ved operationen i form af læsion af nerverod samt blodansamling og infektion.

Efter operationen havde fortsat smerter, der strålede ned i det venstre ben, og samtidig havde hun fået en sovende fornemmelse i benet. Hun havde endvidere vanskeligheder med at gå, idet venstre fod blev ustabil. Hun må på grund af disse gener fortsat gå til behandling og genoptræning samt indtage megen smertestillende medicin.

Ifølge klagen gik 1. reservelæge ind på et forkert niveau i forbindelse med discusprolapsoperationen. Der blev derfor klippet i en knogle for meget.

Det fremgår af sagen, at havde en anatomisk variant som består i, at det første segment af korsbenet er frit og derved fremtræder som en ekstra, ”falsk” 6. lændehvirvel.

Patientklagenævnet har lagt vægt på, at 1. reservelæge ved operationen foretog en røntgengennemlysning for at sikre sig, at han gik ind på det niveau, hvor der var konstateret en discusprolaps. Efter at have fastlagt dette niveau, foretog han en afklipning af en mindre del af en lændehvirvel for at nå ind til rygmarvskanalen og den formodede discusprolaps. Umiddelbart efter afklipning af knoglestykket kunne han imidlertid se, at han ikke var i kontakt med discusprolapsen, og blev derfor klar over, at han havde fjernet et knoglestykke fra den ekstra 6. lændehvirvel. Efter en ny gennemlysning bevægede han sig et segment op og foretog herefter en operation med fjernelse af en stor discusprolaps ved 5. lændehvirvel og 5. lændediscus.

Ifølge 1. reservelæge s udtalelse i sagen orienterede han efter operationen om operationsforløbet, herunder at han havde opereret på to niveauer.

Patientklagenævnet finder, at 1. reservelæge ved hjælp af gennemlysning foretog en tilstrækkelig grundig undersøgelse af operationsstedet. Patientklagenævnet kan i den forbindelse oplyse, at gennemlysning normalt ikke anvendes rutinemæssigt ved operation for diskusprolaps i lænden, heller ikke når der som her er tale om overgangshvirvler med seks lændehvirvler.

Patientklagenævnet kan endvidere oplyse, at frilægning på en forkert højde ikke er en sjælden forekommende del af proceduren ved operation for discusprolaps i lænden, idet de fleste operatører, herunder særdeles rutinerede operatører, kommer ud for dette. Det gælder især, når der er overgangshvirvler, hvor de normale fixpunkter er forskudt. På denne baggrund finder Patientklagenævnet, at det ikke kan anses som en fejl at foretage frilægning på et forkert niveau, når blot der under selv operationen korrigeres for højden.

Da der i dette tilfælde blev foretaget korrektion for højden, finder Patientklagenævnet ikke anledning til kritik af, at 1. reservelæge under operationen frilagde på forkert niveau. Nævnet vurderer endvidere, at den ekstra frilægning og afbidning af en mindre del af knoglen på den ekstra lændehvirvel ikke har haft betydning for s smerter efter operationen.

Ifølge klagen blev en nerve beskadiget ved operationen den 7. januar 1998.

Ifølge 1. reservelæge s og overlæge s udtalelser i sagen er en lettere nerverodsbeskadigelse under en discusprolaps en kendt komplikation, hvilket var orienteret om forud for operationen.

Patientklagenævnet har lagt vægt på, at 1. reservelæge under operationen kunne se, at nerveroden ud for 5. lændediscus var klemt af den store discusprolaps. For at skåne nerveroden for yderligere overlast, når discusprolapsen skulle fjernes, foretog han en frilægning af nerveroden og holdt den til side. Nævnet har endvidere lagt vægt på, at der ifølge operationsbeskrivelsen i journalen ikke var komplikationer under operationen.

Patientklagenævnet finder, at det er sandsynligt, at den nerverod ud for discusprolapsen, som blev holdt til side, herunder muligvis blev strakt så meget, at fibrene i nerveroden tog varig skade. Dette kan være årsag til s smerter og gener efter operationen

Patientklagenævnet finder, at den nævnte nervebeskadigelse må anses som et hændeligt uheld, og at 1. reservelæge derfor ikke kan kritiseres for, at denne beskadigelse opstod i forbindelse med operationen.

Patientklagenævnet finder således, at 1. reservelæge har behandlet i overensstemmelse med god klinisk praksis ved operationen den 7. januar 1998 på neurokirurgisk afdeling, .