Klage over behandling med aftagelige proteser

Patientklagenævnet finder, at afdelingstandlæge , ikke har overtrådt tandlægeloven i forbindelse med sin behandling af fra den 11. september 1995 til den 8. januar 1996.

Sagsnummer:

9806623

Offentliggørelsesdato:

12. december 2002

Faggruppe:

Tandlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder, at afdelingstandlæge <****>, ikke har overtrådt tandlægeloven i forbindelse med sin behandling af <****> fra den 11. september 1995 til den 8. januar 1996.

Afdelingstandlæge behandlede fra den 11. september 1995 til 8. januar 1996 . Der var tale om en yderst vanskelig behandling. Forud for behandlingen havde fået indopereret implantater (=kunstige tandrødder) i overkæben og underkæben. Denne behandling blev udført på <**** >. Behandlingen skulle efterfølges af hybridproteser, som er aftagelige proteser, som hænges på de indopererede kunstige tandrødder.

Patientklagenævnet finder, at afdelingstandlæge anvendte en korrekt metode med hensyn til fremstilling af helproteserne. Af journalen fremgik det, at afdelingstandlæge fulgte op på behandlingen og udbedrede de gener, der opstod hos , efter han fik proteserne isat og tog dem i brug. Det er Patientklagenævnet bekendt, at der efterfølgende kan opstå gener som tryksår, behov for justering af de klammer der fastholder proteserne til implantaterne, underforing (rebasering) af proteserne, mv.

Af syn- og skøn afholdt den 2. juni 1998 fremgik følgende:

Kraftig muskeltonus omkring hele overfladen. Under besigtigelsen observeredes en udtalt aktivitet omkring undermunden. Læben og underkæben kørte frem og tilbage. Om det daværende protesesæt kunne bringes i funktionel stand burde prøves med en eventuel rebasering af overmundsprotesen, samt aktivering af retentionselementer. Undermundsprotesen var ændret i forhold til oprindelige, da et implantat var fjernet. Teknisk var undermundsprotesen i orden. Forholdene i mundhulen betød, at tilfældet var yderst vanskeligt.

Patientklagenævnet finder, at syn og skøn af 2. juni 1998 viste, at afdelingstandlæge handlede i overensstemmelse med sædvanlig praksis. Da syn og skøn blev foretaget, var det næsten tre år siden, at proteserne blev afleveret (2. oktober 1995). Overkæbeprotesen havde nu behov for underforing (rebasering) og en aktivering af retentionselementerne, hvilket er normalt i forbindelse med en sådan hybridprotesebehandling.

Undermundsprotesen var ændret i forhold til det oprindelige, da et implantat var fjernet. Teknisk var undermundsprotesen i orden. Undermundsprotesen var derved blevet ændret af anden tandlæge. Patientklagenævnet finder, at besigtigelsen viste, at undermundsprotesen var teknisk i orden.

Patientklagenævnet finder således, at afdelingstandlæge handlede i overensstemmelse med sædvanlig praksis ved sin behandling af fra den 11. september 1995 til den 8. januar 1996.

Det er ikke usædvanligt, at der en tid efter at en patient har fået udleveret sine nye proteser, kan opstå ønske fra patientens side om ændringer i tandopstillingen. Dette kan være ønske om farveændringer, ønske om justering af tandopstillinger specielt i fronterne. Sådanne ændringer udføres som regel uden problemer.

ønskede ændring af underkæbeprotesen, da han ikke kunne se undertænderne. Da bidhøjden var meget lav, vurderede afdelingstandlæge , at der godt kunne monteres nye tænder i underkæben, så bidhøjden blev hævet og tænderne mere synlige. Afdelingstandlæge havde således tilbudt , at han kunne få sit ønske opfyldt både ud fra kosmetisk/æstetisk og ud fra et fagligt synspunkt. Patientklagenævnet finder ikke grundlag for kritik heraf.

Afdelingstandlæge meddelte imidlertid , at en forudsætning for videre servicebehandling var, at bragte sit økonomiske mellemværende med ud af verden. Det falder udenfor Patientklagenævnets virksomhedsområde at tage stilling til økonomiske forhold. Nævnet kan således ikke tage stilling til det økonomiske mellemværende mellem og .