Klage over afslag på tandregulering. Tænderskæren og bidskinne

Patientklagenævnet finder, at tandlægerne, kommunale tandpleje, ikke har overtrådt tandlægeloven i forbindelse med deres behandling af fra november 1986 til april 1996.

Sagsnummer:

9907422

Offentliggørelsesdato:

12. december 2002

Faggruppe:

Tandlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder, at tandlægerne, <****> kommunale tandpleje, ikke har overtrådt tandlægeloven i forbindelse med deres behandling af <****> fra november 1986 til april 1996.

gik i kommunale tandpleje. I november 1986 og i november 1990 blev han undersøgt med henblik på, om han skulle tilbydes tandreguleringsbehandling. Det konstateredes ved disse undersøgelser, at havde næsten normalt sammenbid forfra/bagtil.

Endvidere noteredes det, at havde let dybt bid, hvilket betyder, at hans fortænder i underkæben bed lidt højere op bagved overkæbens fortænder, end i "normalbiddet", men at skærekanterne på undermundsfortænderne ikke bed op i tandkødet. Ved begge disse undersøgelser blev det noteret, at der ikke var tandlægefaglig begrundelse for at tilbyde tandreguleringsbehandling.

I februar 1994, da gik i 9. klasse, var han til almindeligt tandeftersyn, og det blev journalført, at havde slid af sine fortænder i over- og underkæben, men at ikke mente, at han skar tænder.

I juni 1995 var til tandeftersyn hos tandlæge , som ved den lejlighed på en særlig undersøgelsesblanket (OCR-blanket) noterede, at der var slid af tænderne i underkæbefronten (Abrasion OK + UK fortænder).

I marts 1996 journalførte tandlæge , at havde ømme tyggemuskler, og at hans fortænder i over- og underkæben var slidt af 2. grad, hvilket betyder, at emaljen på skærekanterne var slidt igennem, og at tandbenet (dentinen) var blottet og var begyndt at blive slidt. Endvidere noterede tandlæge <*****>, at nogle af underkæbens fortænder (1-1,2,3) var meget følsomme. Tandlæge , fandt at sandsynligvis skar tænder om natten, og det aftaltes, at skulle have en bidskinne, d.v.s. en plastskinne, som beskytter tænderne mod slid.

I april 1996 udleverede tandlæge en sådan bidskinne til - den blev ikke kontrolleret, idet udeblev fra to kontrolbesøg, inden han blev udskrevet til privatpraktiserende tandlæge, da han var fyldt 18 år.

henvendte sig til privat praktiserende specialtandlæge, som i et behandlingsoverslag af den 26. maj 1997 tilbød at tage i tandreguleringsbehandling på grund af dækbid og udtalte slidskader i over. og underkæbefronter.

Studiemodeller - dvs. gipsmodeller af s tænder fra oktober 1997 - viser, at havde samme sammenbid, som beskrevet ovenfor under undersøgelserne fra november i 1986 & 1990. Endvidere viser modellerne, at havde udtalte slidfacetter på fortænderne i over- og underkæben, ligesom der ses slidfacetter på tænderne i siderne, slidfacetter som er fremkommet ved, at har skåret tænder med underkæben ført ud til siden.

Der foreligger et profilrøntgenbillede af , dvs. et røntgenbillede taget af s hoved set fra siden, på hvilket man bl.a. kan se hældningerne på fortænderne i over- og underkæben.

Ved dækbid forstår man et sammenbid i fortandsområdet, hvor overkæbens og underkæbens fortænder er kippet væsentligt indad med kronerne, hvilket kan være så udpræget, at overkæbens fortænder med sine skærekanter bider ned i tandkødet foran underkæbens fortænder.

Patientklagenævnet finder, at s fortandssammenbid ikke var så afvigende fra normalt sammenbid, at man med rette kunne anvende diagnosen dækbid.

Det fremgår da også af undersøgelserne af s sammenbid fra 1986 og 1990, at havde dybt bid, hvilket betyder, at undermundens fortænder bider højere op bagved overkæbens fortænder, end det ses i et normalt sammenbid.

De slidskader, som fremviste på sine tænder i oktober 1997, er fremkommet ved at har skåret tænder (bruxisme). Det er Patientklagenævnet bekendt, at tænderskæren forekommer hos praktisk taget alle mennesker, og i sjældne tilfælde kan der komme slidskader på tænderne, som i s tilfælde. Det er sjældent muligt at påvise en årsagssammenhæng mellem en persons sammenbid og personens tendens til at skære tænder. Patientklagenævnet finder det ikke sandsynliggjort, at s tandstilling har noget med hans tænderskæren at gøre.

Patientklagenævnet finder derfor ikke grundlag for at kritisere, at man i kommunale tandpleje undlod at tilbyde tandreguleringsbehandling.

Når man observerer, at en person skærer tænder, og dette medfører belastningslidelser i form af slid på tænderne eller muskelsmerter, kræver tilstanden behandling. For at beskytte tænderne mod at blive slidt for meget, forsyner man patienten med en bidskinne af hårdt plastmateriale.

Tandlæge udleverede i april 1996 en sådan bidskinne til . Patientklagenævnet finder derfor, at tandlæge ikke udviste manglende omhu ved sin behandling af .

Patientklagenævnet finder, at det var usædvanligt og uheldigt, at s tandslid på kun 9 måneder (fra juni 1995 til marts 1996) udviklede sig til slid af 2. grad, men at tandlæge ikke havde mulighed for at forudse, at tandsliddet ville udvikle sig så hurtigt.