Klage over manglende opfølgning på udtrukket mælketand

Tandlæge har overtrådt tandlægelovens § 12, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af i perioden fra den 19. august 1988 til den 21. november 1990.Tandlæge har overtrådt tandlægelovens § 12, fordi hun ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af i perioden fra den 20. juni 1991 til den 7. april 1992.

Sagsnummer:

9907429

Offentliggørelsesdato:

12. december 2002

Faggruppe:

Tandlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Tandlæge <****> har overtrådt tandlægelovens § 12, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <****> i perioden fra den 19. august 1988 til den 21. november 1990.

Tandlæge <****> har overtrådt tandlægelovens § 12, fordi hun ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <****> i perioden fra den 20. juni 1991 til den 7. april 1992.

blev behandlet hos tandlæge i , hvor den første undersøgelse blev foretaget i 1977. Der blev foretaget fyldning i flere tænder, og den 30. september 1985 konstateredes manglende anlæg til to blivende kindtænder i underkæbens højre side. Svarende til den ene manglende blivende tand sad en mælketand 05- (anden lille kindtand i højre side af underkæben), som den 19. august 1988 blev fjernet af tandlæge .

Tandlæge har oplyst, at han efter indgrebet vurderede, at tændernes sammenbid og artikulation (kontaktforskydningen mellem over- og underkæbens tænder ved bevægelse af underkæben) var stabil, hvorfor observation af dette var tilstrækkelig efterbehandling.

Tandlæge sidste gang den 21. november 1990. Fra den 20. juni 1991 blev behandlet af tandlæge , der så hende sidste gang den 7. april 1992.

Derefter blev ikke set på klinikken førend i januar 1993.

Der klages over, at der i perioden fra 1988 (efter udtrækningen af mælketanden 05-) til 1992 ikke blev fulgt op på det forhold, at nabotænderne ville begynde eller var begyndt at kippe ind i mellemrummet med deraf følgende tyggeproblemer.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for kritik af, at tandlæge fjernede mælketanden 05- den 19. august 1988.

Patientklagenævnet har lagt vægt på, at en røntgenoptagelse af mælketanden fra maj 1988 havde vist, at mælketanden i forhold til tidligere var stillingsforandret i højden (infraposition), og at roden var vokset sammen med kæbeknoglen (ankylose).

På den baggrund finder Patientklagenævnet, at der var indikation for at fjerne mælketanden den 19. august 1988, idet prognosen for mælketanden var dårlig.

Patientklagenævnet finder imidlertid, at tandlæge udviste manglende omhu og samvittighedsfuldhed, da han ikke gjorde sig overvejelser om tandstillingens stabilitet efter extraktionen herunder behovet for protetisk erstatning i tiden efter fjernelsen af mælketanden den 19. august 1988 og indtil den 21. november 1990.

Patientklagenævnet har herved lagt til grund, at tandlæge ikke gjorde sig sådanne overvejelser, idet der ikke er noteret noget herom i journalen.

Patientklagenævnet finder yderligere, at tandlæge udviste manglende omhu og samvittighedsfuldhed, da hun ikke gjorde sig overvejelser om tandstillingens stabilitet efter extraktionen herunder behovet for protetisk erstatning i perioden fra den 20. juni 1991 til den 7. april 1992.

Patientklagenævnet har herved lagt til grund, at tandlæge ikke gjorde sig sådanne overvejelser, idet der ikke er noteret noget herom i journalen.

Patientklagenævnet har lagt vægt, at det fremgik af journalen, at mælketanden 05- var blevet fjernet den 19. august 1988.

Patientklagenævnet har tillige lagt vægt på, at en røntgenoptagelse fra den 16. marts 1992 af mælketandens nabotænder viste, at der var sket vandring og kipning af de to nabotænder sammenlignet med røntgenoptagelsen fra maj 1988.

Efter Patientklagenævnets opfattelse burde tandlæge på den baggrund have tilbudt og forældremyndighedens indehaver behandling.