Udlevering af medicin fra apoteker

Den 3. juni 1998 indleverede en recept på to malariaforebyggende medikamenter...

Sagsnummer:

9907730

Offentliggørelsesdato:

20. oktober 2004

Faggruppe:

Farmaceuter

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Den 3. juni 1998 indleverede <****> en recept på to malariaforebyggende medikamenter...

Den 3. juni 1998 indleverede en recept på to malariaforebyggende medikamenter, Klorokinfosfat og Paludrine, til , som var vagtapotek denne aften. Vagthavende farmaceut , som var alene i vagten, fandt ved en receptkontrol, at recepten var udfyldt korrekt. Han udskrev således doseringsetiketterne, fandt medikamenterne frem og anbragte etiketterne.

Patientklagenævnet finder, at farmaceut ikke har udvist tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuld ved sin ekspedition af s recept.

Nævnet har lagt vægt på, at farmaceut ved en fejltagelse forbyttede doseringsetiketterne, således at doseringsanvisningen til Klorokinfosfat blev anbragt på Paludrinepakninen og omvendt. Nævnet har endvidere lagt vægt på, at fejlen ikke blev opdaget ved farmaceut s efterfølgende kontrol af ekspeditionen.