Klage over udlevering af Inderal tabletter i stedet for Diural tabletter

Den takserende apoteksassistent på apotek har overtrådt § 29, stk. 2, i bekendtgørelsen om apoteker og apotekspersonale, fordi der ikke blev udvist tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved takseringen af en recepten til den 5. februar 1998.Da det ikke har været muligt for Patientklagenævnet at fastslå, hvem der bærer ansvaret for takseringen, meddeles denne kritik til apotek ved apoteker til orientering.Apoteksassistent har overtrådt § 29, stk. 2, i bekendtgørelsen om apoteker og apotekspersonale, fordi hun ikke har udvist tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved sin kontrol af receptekspeditionen den 5. februar 1998 på apotek.Apoteker har ikke handlet fagligt korrekt ved sin kontrol af receptekspeditionen den 5. februar 1998 på apotek.

Sagsnummer:

9908101

Offentliggørelsesdato:

1. oktober 2004

Faggruppe:

Farmakonomer, Apotekere

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Den takserende apoteksassistent på <****> apotek har overtrådt § 29, stk. 2, i bekendtgørelsen om apoteker og apotekspersonale, fordi der ikke blev udvist tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved takseringen af en recepten til <****> den 5. februar 1998.

Da det ikke har været muligt for Patientklagenævnet at fastslå, hvem der bærer ansvaret for takseringen, meddeles denne kritik til <****> apotek ved apoteker <****> til orientering.

Apoteksassistent <****> har overtrådt § 29, stk. 2, i bekendtgørelsen om apoteker og apotekspersonale, fordi hun ikke har udvist tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved sin kontrol af receptekspeditionen den 5. februar 1998 på <****> apotek.

Apoteker <****> har ikke handlet fagligt korrekt ved sin kontrol af receptekspeditionen den 5. februar 1998 på <****> apotek.

 

Den 5. februar 1998 indleverede en recept på blandt andet vanddrivende tabletter Diural til apotek. Recepten var udskrevet til ægtefællen af dennes egen læge. Doseringsanvisningen lød på 1 tablet hver morgen. Den farmaceutiske receptkontrol på apotek gav ikke anledning til bemærkninger.

Der er klaget over, at apotek fejlagtigt udleverede Inderal tabletter i stedet for Diural tabletter.

Patientklagenævnet finder, at den takserende apoteksassistent har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved sin ekspedition af recepten til den 5. februar 1998.

Nævnet har lagt vægt på, at den takserende apoteksassistent fejllæste recepten, således at den blev takseret til beta-receptorblokerende medicin Inderal tabletter, 40 mg, 100 stk. Nævnet har endvidere lagt vægt på, at medikamentets anvendelse på recepten udtrykkelig var anført som ”vanddrivende”.

Da det ikke har været muligt for Patientklagenævnet at fastslå, hvem der bærer ansvaret for takseringen, meddeles nævnets kritik til Apotek ved apoteker til orientering.

På baggrund af takseringen fandt apoteksassistent medikamentet frem og foretog en første kontrol af ekspeditionen, hvorefter apoteker kontrollerede ekspeditionen en anden gang og udleverede tabletterne.

Patientklagenævnet finder, at apoteksassistent ikke har udvist omhu og samvittighedsfuldhed ved sin kontrol af receptekspeditionen den 5. februar 1998.

Nævnet har lagt vægt på, at der var uoverensstemmelse mellem recept og det ekspederede medikament, hvilket burde være opdaget ved kontrollen.

Patientklagenævnet finder, at apoteker ikke har handlet fagligt korrekt ved sin kontrol af receptekspeditionen den 5. februar 1998.

Nævnet har lagt vægt på, at uoverensstemmelsen mellem recept og det ekspederede medikament burde være opdaget ved kontrollen.