Klage over, at to fremmedlegemer blev overset

Patientklagenævnet finder, at overtandlæge , tand-, mund- og kæbekirurgiafdelingen, , har overtrådt tandlægelovens § 12, fordi han ikke har udvist tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed i forbindelse med sin behandling af den 6. januar 1997.Patientklagenævnet finder, at speciallæge ikke har overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 16. august 1996 i hans klinik.

Sagsnummer:

9908325

Offentliggørelsesdato:

12. december 2002

Faggruppe:

Tandlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder, at overtandlæge <****>, tand-, mund- og kæbekirurgiafdelingen, <****>, har overtrådt tandlægelovens § 12, fordi han ikke har udvist tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed i forbindelse med sin behandling af <****> den 6. januar 1997.

Patientklagenævnet finder, at speciallæge <****> ikke har overtrådt lægeloven ved sin behandling af <****> den 16. august 1996 i hans klinik.

blev den 16. august 1996 undersøgt og behandlet af speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme . Årsagen var, at hun gennem 2 måneder havde haft infektion i halsen, ørerne og højre side af ansigtet. Der havde været smerter og hævelse af højre kind. Smerterne havde været konstante og trykkende. Hun var blevet behandlet med penicillin af egen læge og var blevet undersøgt af tandlæge. Der var iværksat behandling med medicin (Tegretol) på grund af nervebetændelse (trigeminusneuralgi).

Speciallæge fandt ved undersøgelse af normale forhold i øre-næse-halsregionen, bortset fra en lille diffus hævelse af skjoldbruskkirtlen og en rodbehandlet kindtand. Han fandt ikke, at nervebetændelse kunne forklare tilstanden. Da der havde været feber og betændt sekret fra næsen og hævelse af kinden, fandt speciallægen, at det ikke kunne udelukkes, at årsagen til generne var en højresidig kæbehulebetændelse. Han foretog derfor kæbehulepunktur. Herved fandt han, at det ikke drejede sig om kæbehulebetændelse. fik en tid til kontrol en måned efter, men meldte afbud.

Patientklagenævnet finder, at speciallæge ikke har overtrådt lægeloven ved sin behandling af . Det er Patientklagenævnet bekendt, at længerevarende periode med smerter, betændelse fra næsen og hævelse på kinden kan forårsages af en kæbehulebetændelse. For at be- eller afkræfte dette blev der foretaget en kæbehulepunktur, som er en relevant diagnostisk undersøgelse i den foreliggende situation.

blev den 22. december 1996 indlagt på Sygehus under diagnosen "diffus betændelse i højre kind efter tandbehandling". Hun blev behandlet med antibiotika. Der blev foretaget røntgenundersøgelse den 23. december 1996 og den 6. januar 1997. Overtandlæge bemærkede i journalnotat af 6. januar 1997: "Panoramabilledet viser - uændret fra sidst - en udvidet parodontalmembran interradikulært på 6-, samt en alveole uden sikre fremmedlegemer i regio 8-".

Patientklagenævnet finder, at overtandlæge overså de 2 små fremmedlegemer i alveolen med røntgenskygge som emalje, hvorved den rette behandling (oprensning af alveolen) ikke blev foretaget. Normalt er dette ikke en sygehusopgave i sig selv, men da var indlagt til behandling for infektionskomplikationer til fjernelse af 8-, burde oprensning være gjort som den behandling, der kunne afslutte sygdomsforløbet.

Patientklagenævnet finder derfor, at overtandlæge udviste manglende omhu.