Klage over manglende information af forældremyndighedens indehaver

Patientklagenævnet finder, at specialtandlæge , kommunale tandpleje, har overtrådt tandlægelovens § 12, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin information til s moder den 23. november 1993.Patientklagenævnet finder, at overtandlæge , kommunale tandpleje, ikke har overtrådt tandlægeloven i forbindelse med sin undersøgelse af den 7. marts 1997.

Sagsnummer:

9909123

Offentliggørelsesdato:

12. december 2002

Faggruppe:

Tandlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder, at specialtandlæge <****>, <****> kommunale tandpleje, har overtrådt tandlægelovens § 12, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin information til <****>s moder <****> den 23. november 1993.

Patientklagenævnet finder, at overtandlæge <****>, <****> kommunale tandpleje, ikke har overtrådt tandlægeloven i forbindelse med sin undersøgelse af <****> den 7. marts 1997.

blev undersøgt i kommunale tandpleje i februar 1993, og undersøgelsen viste bl.a., at han havde et overbid på ca. 10 mm, og at der var let pladsmangel til fortænderne i over- og underkæben. Han fik påbegyndt tandreguleringsbehandling i april 1993. Da behandlingsforløbet var præget af samarbejdsproblemer med hensyn til brugen af det udleverede apparatur (bøjler), blev behandlingen afbrudt, hvilket moderen den 9. december 1993 skrev under på, at hun var indforstået med.

har oplyst, at hun, da hun havde en telefonsamtale med specialtandlæge den 23. november 1993, ikke blev gjort bekendt med, at der kunne være tale om at gå over til en anden behandlingsform. Specialtandlæge har under denne dato bl.a. journalført: ??? afbryde behandling eller ekstraktion og fast apparatur.?

Det vil sige, at specialtandlæge overvejede enten at afbryde behandlingen eller at anvende en anden behandlingsmetode, der indebar tandudtrækning (ekstraktion) og fast bøjle på tænderne (fast apparatur).

Det er muligt, at specialtandlæge med denne nye behandlingsmetode sigtede på at trække en lille kindtand ud i hver side af overkæben (således som overtandlæge nævnte det i samtale med den 6. marts 1997), hvorefter overbiddet skulle rettes ind med fast bøjle.

Patientklagenævnet finder, at ikke blev informeret tilstrækkeligt om disse behandlingsmuligheder, der forelå den 23. november 1993, idet hun ved den lejlighed ikke fik noget at vide om overvejelserne om en anden behandlingsform.

Specialtandlæge journalførte den 7. december 1993, at han havde talt med , der gerne ville afbryde behandlingen. Ved samme lejlighed noterede specialtandlæge , at ikke var interesseret i en tandreguleringsbehandling, der indebar, at der skulle trækkes nogle små kindtænder ud, hvorefter hans bid skulle rettes på plads med fast bøjle på tænderne.

har oplyst, at hun først blev bekendt med dette tilbud om en ændret behandlingsplan, da hun modtog journaludskriften i forbindelse med behandlingen af hendes klage i Patientklagenævnet.

Da fik forelagt den nye behandlingsplan af specialtandlæge , var han kun knapt 15 år. Patientklagenævnet finder derfor, at han ikke var gammel nok til selv at overse konsekvenserne af at sige nej tak til det ændrede behandlingstilbud.

Patientklagenævnet finder derfor, at specialtandlæge udviste manglende omhu, da han ikke drog omsorg for, at – som indehaver af forældremyndigheden – fik den nødvendige information, inden hun accepterede, at behandlingen med den løse bøjle (aktivatoren) blev afbrudt.

I december 1996 ønskede at få genoptaget sin tandreguleringsbehandling på grund af overbid og pladsmangel til fortænderne i overkæben.

I marts 1997 afslog overtandlæge , kommunale tandpleje, at tilbyde ny tandreguleringsbehandling. Afslaget blev begrundet med, at havde fået behandlingstilbud på det hensigtsmæssige tidspunkt, at havde ønsket at afbryde tandreguleringsbehandlingen og var gjort bekendt med, at behandlingen ikke kan genoptages samt at en kosmetisk tandreguleringsbehandling af s overmundsfortænder ikke ville være fagligt forsvarlig.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for kritik af overtandlæge ´s beslutning om ikke at tilbyde ny tandreguleringsbehandling.