Udlevering af medicin fra apoteker

Apoteksassistent , har overtrådt § 29, stk. 2, i bekendtgørelse om apoteker og apotekspersonale, fordi hun ikke udviste tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved sin ekspedition af ’ recept på Menadion den 23. september 1998.Farmaceut , har overtrådt § 29, stk. 2, i bekendtgørelse om apoteker og apotekspersonale, fordi hun ikke udviste tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved sin kontrol af receptekspeditionen den 23. september 1998.Patientklagenævnet skal indskærpe over for apoteksassistent og farmaceut , at de udviser større omhu og samvittighedsfuldhed i deres fremtidige virke.

Sagsnummer:

9909324

Offentliggørelsesdato:

20. oktober 2004

Faggruppe:

Farmakonomer, Farmaceuter

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Apoteksassistent <****> på <****>, har overtrådt § 29, stk. 2, i bekendtgørelse om apoteker og apotekspersonale, fordi hun ikke udviste tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved sin ekspedition af <****>’ recept på Menadion den 23. september 1998.

Farmaceut <****> på <****>, har overtrådt § 29, stk. 2, i bekendtgørelse om apoteker og apotekspersonale, fordi hun ikke udviste tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved sin kontrol af receptekspeditionen den 23. september 1998.

Patientklagenævnet skal indskærpe over for apoteksassistent <****> og farmaceut <****>, at de udviser større omhu og samvittighedsfuldhed i deres fremtidige virke.

Den 23. september 1998 indleverede en recept på tabletter mod K-vitaminmangel til . Recepten var udskrevet af egen læge og lød på Menadion-tabletter à 10 mg, no. L, med dosering: 1-2 tabletter daglig mod K-vitaminmangel.

fik udleveret et tabletglas med 100 tabletter Metadon, 5 mg, der var mærket i overensstemmelse med receptens anvisninger for Menadion.

Der er klaget over, at Apoteket fejlagtigt udleverede Metadon-tabletter i stedet for Menadion -tabletter.

Patientklagenævnet finder, at apoteksassistent har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved sin ekspedition af recepten til den 23. september 1998.

Nævnet har lagt vægt på, at apoteksassistent ikke kontrollerede præparat og varenummer forinden godkendelse af Metadonglassets mærkning i overensstemmelse med recepten.

Farmaceut foretog en kontrol af ekspeditionen, uden at fejlen blev opdaget. Hun udleverede herefter tabletterne til .

Patientklagenævnet finder, at apoteksassistent har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved sin kontrol af receptekspeditionen den 23. september 1998.

Nævnet har lagt vægt på, at der var uoverensstemmelse mellem recept og det ekspederede medikament, hvilket burde have været opdaget ved farmaceut s kontrol.

Patientklagenævnet skal indskærpe over for apoteksassistent og farmaceut , at de udviser større omhu og samvittighedsfuldhed i deres fremtidige virke.

Nævnet har herved lagt vægt på, at Metadon er et meget kraftigt og afhængighedsskabende præparat, som er omfattet af loven om euforiserende stoffer, hvilket bør give anledning til skærpet opmærksomhed i forbindelse med ekspeditionen.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at der blev udleveret Metadon 5 mg, mens receptordinationen lød på 10 mg.

Nævnet har endelig lagt vægt på, at receptindikationen var ”K-vitaminmangel”, hvilket åbenbart ikke stemte overens med anvendelsesområdet for Metadon.