Telefoniske henvendelser til vagtlægen

Vagtlæge <***> har ikke overtrådt læge-loven ved sin behandling af <***> den 12. november 1998.Praktiserende læge <***> har ikke overtrådt læge-loven ved sin behandling af <***> den 12. november 1998.

Sagsnummer:

9910003

Offentliggørelsesdato:

12. december 2000

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Vagtlæge <***> har ikke overtrådt læge-loven ved sin behandling af <***> den 12. november 1998.

Praktiserende læge <***> har ikke overtrådt læge-loven ved sin behandling af <***> den 12. november 1998.

<***> vågnede den 12. november 1998 kl. 01.00 om natten med stærke smerter i brystet, i ryggen, i begge arme og op i halsen, hvorfor han kl. 03 talte i telefon med vagtlæge <***>.

Senere samme dag havde <***> fortsat smerter, hvorfor han kl. 09.25 i hjemmet blev undersøgt af praktiserende læge <***>. <***> havde en ikke-insulinkrævende sukkersyge, var overvægtig og havde et stort tobaksforbrug.

Klokken 13.15 kontaktede <***> sin kone (<***>) på hendes arbejde, idet han var meget dårlig og bad hende komme hjem. På vejen hjem aflagde <***> besøg i praktiserende læge <***> konsultation, hvor hun berettede om mandens tilstand. Praktiserende læge <***> ringede herefter hjem til <***>, som oplyste, at smerterne var forværret og specielt var placeret i brystet. Han oplyste samtidig om åndenød. Herefter fik læge <***> mistanke om, at der kunne være tale om en blodprop i hjertet, hvorfor han rekvirerede en ambulance med henblik på indlæggelse. Kl. 14.30 ankom ambulancen, som kørte <***> til <***>, hvor han fik konstateret en blodprop i hjertet og afgik ved døden 15 dage senere.

Der er klaget over, at vagtlæge <***> ikke foretog tilsyn eller indlæggelse af <***> på baggrund af symptomer på en blodprop i hjertet.

Der er endvidere klaget over, at praktiserende læge <***> ved sin undersøgelse af <***> den 12. november 1998 kl. 09.25 ikke fandt, at han havde en blodprop i hjertet eller foretog indlæggelse af <***> med henblik på udredning af hans symptomer.

Vedrørende klagen over vagtlæge <***>, har nævnet lagt vægt på, at det af vagtlæge <***>s notat af 12. november 1998 fremgår, at <***> oplyste at have smerter over det hele, samt at det af klagen fremgår, at vagtlæge <***> opfordrede <***> til at indtage Panodil eller Codymagnyl og kontakte egen læge næste morgen.

Vagtlæge <***> har i udtalelse af 10. marts 1999 anført, at hun under samtalen med <***> ikke fik indtryk af, at der var tale om en blodprop i hjertet, idet <***> oplyste om mere generelle smerter og ikke om brystsmerter, som strålede op i kæben eller ud i armene.

På denne baggrund finder nævnet ikke at kunne kritisere den behandling, <***> modtog af vagtlæge <***> den 12. november 1998, herunder at vagtlæge <***> ikke foretog en nærmere undersøgelse eller indlæggelse af <***>.

Vedrørende klagen over praktiserende læge <***>, har nævnet lagt vægt på, at det af praktiserende læge <***> journal fremgår, at <***> ved konsultationen den 12. november 1998 kl. 09.25 oplyste at have søvnbesvær med ømhed i hele kroppen. Ved en objektiv undersøgelse fandt praktiserende læge <***> intet unormalt, dog var der moderat forhøjet blodsukker, og praktiserende læge <***> ordinerede smertestillende medicin og Stesolid.

Praktiserende læge <***> har i udtalelse af 18. januar 1999 anført, at han fandt, at <***> var urolig, men at han ikke var akut påvirket, klam eller svedende, og at han havde normal vejrtrækning. Han beskrev sine smerter som smerter i led og muskler, i arme og ben. Endvidere smerter i ryg, bryst og mave samt i hovedet. Ved undersøgelsen fandtes normal hjerte- og lungestetoskopi og et acceptabelt blodtryk (150/90).

På denne baggrund finder nævnet ikke at kunne kritisere den behandling, <***> modtog af praktiserende læge <***> den 12. november 1998, herunder at praktiserende læge <***> ikke fandt, at <***> havde en blodprop i hjertet eller foretog indlæggelse med henblik på udredning af hans symptomer.