Mangelfuld information om at protese ikke kunne komme til at fungere tilfredsstillende

Klinisk tandtekniker har overtrådt tandteknikerlovens § 6, fordi hun ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin information af den 23. marts 1998.Klinisk tandtekniker har overtrådt tandteknikerlovens § 9, jf. Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 548 af 10. november 1981, fordi hun ikke i tilstrækkelig omfang har ført journal over behandlingen af fra den 23. marts 1998 til den 15. juni 1998.Klinisk tandtekniker har ikke overtrådt tandteknikerloven i forbindelse med selve behandlingen af fra den 23. marts 1998 til den 15. juni 1998.

Sagsnummer:

9910201

Offentliggørelsesdato:

20. december 2002

Juridisk tema:

Information og samtykke, Journalføring

Faggruppe:

Kliniske tandteknikere

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Klinisk tandtekniker <****> har overtrådt tandteknikerlovens § 6, fordi hun ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin information af <****> den 23. marts 1998.

Klinisk tandtekniker <****> har overtrådt tandteknikerlovens § 9, jf. Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 548 af 10. november 1981, fordi hun ikke i tilstrækkelig omfang har ført journal over behandlingen af <****> fra den 23. marts 1998 til den 15. juni 1998.

Klinisk tandtekniker <****> har ikke overtrådt tandteknikerloven i forbindelse med selve behandlingen af <****> fra den 23. marts 1998 til den 15. juni 1998.

Den 23. marts 1998 påbegyndte klinisk tandtekniker fremstilling af ny helprotese til overkæben og delprotese til underkæben, hvor ikke tidligere havde haft protese.

Den 7. april 1998 blev proteserne indsat.

Den 23. april 1998 blev 4 fortænder på overprotesen, efter s ønske, flyttet længere frem.

Den 11. maj, 25. maj og 29. maj 1998 blev fortænderne på overprotesen flyttet igen.

Den 9. juni og 12. juni 1998 blev der beslebet på underprotesen

Den 15. juni 1998 blev der konstateret et tryksted bagtil i overkæben.

Der er klaget over, at s proteser ikke fungerede tilfredsstillende.

Patientklagenævnet har lagt vægt på, at ifølge erklæringen fra syn og skøn var der hos tandlæge lavet opbygning i plast i tanden - 4 i august måned 1998, 4 måneder efter at klinisk tandtekniker indsatte delprotesen til underkæben. Som følge af ændringerne i – 4 var det ved syn og skøn umuligt at placere delprotesen korrekt i munden for at vurdere dens tilpasning til mundhule, kæber og tænder.

Nævnet finder derfor, at på det foreliggende grundlag har nævnet ikke mulighed for at kunne vurdere, om der er anledning til kritik af underprotesen, som klinisk tandtekniker fremstillede til .

Vedrørende overprotesen har nævnet lagt vægt på, at der ifølge erklæringen fra syn og skøn var blødt proteseunderlag fortil i overkæben.

Nævnet kan oplyse, at blødt proteseunderlag opstår som følge af omdannelse af kæbeknogle til bindevæv, hvilket er en følge af anvendelse af protese i flere år, der ikke længere passer til underlaget.

Nævnet kan videre oplyse, at knoglevævet fortil i overkæben hurtigt omdannes til bindevæv, når der anvendes helprotese i overkæben, samtidig med at der kun er naturlige fortænder tilbage i underkæben og ikke delprotese her.

Nævnet har bemærket, at ifølge udtalelsen fra klinisk tandtekniker , var s gamle overprotese meget slidt.

Nævnet har derfor lagt til grund, at proteseunderlaget fortil i overkæben var blødt, som følge af, at havde anvendt samme overprotese i mange år, uden at der samtidig var anvendt delprotese til underkæben, og at den nye protese vippede på underlaget, da det var blødt fortil.

Nævnet har tillige lagt vægt på, at kantudformningen, i følge erklæringen fra syn og skøn, var for kraftig, men at ikke brugte protesen, idet hun ifølge klagen i stedet for anvendte sin gamle overprotese.

Der er forløbet en periode på ca. 11 måneder fra protesen blev indsat til syn og skøn blev udført, hvor i stedet har anvendt sin gamle overprotese. Dette har medført fortsat svind af kæbeknoglen, således at den indklagede proteses kanter ikke længere kan vurderes i relation til det proteseunderlag, som den er fremstillet til.

Nævnet finder på det foreliggende grundlag, at nævnet ikke har mulighed for at kunne vurdere, om der er anledning til kritik af klinisk tandtekniker behandling af med helprotese til overkæben.

Samlet finder nævnet derfor ikke grundlag for kritik af klinisk tandtekniker s behandling af med proteser i perioden fra den 23. marts 1998 til den 15. juni 1998.

Nævnet finder imidlertid, at klinisk tandtekniker udviste manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved sin information af den 23. marts 1998.

Nævnet har lagt til grund, at klinisk tandtekniker forud for start af behandlingen den 23. marts 1998 ikke informerede om, at den nye overkæbeprotese ville vippe på underlaget, som følge af det bløde væv fortil, idet en sådan information ikke fremgår af journalmaterialet.

Nævnet finder videre, at klinisk tandtekniker journalføring ikke har været i overensstemmelse med almindelig faglig standard.

Nævnet har herved lagt vægt på, at det ikke af journalen fremgår, at der var omdannelse af knoglevæksten fortil i overkæben.