Klage over oplysningerne i psykiatrisk speciallægeerklæring

Speciallæge har overtrådt lægelovens § 8, stk. 1, ved afgivelsen af sin erklæring af 5. december 1997 vedrørende .

Sagsnummer:

9910803

Offentliggørelsesdato:

12. december 2001

Juridisk tema:

Lægeerklæringer

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Speciallæge <****> har overtrådt lægelovens § 8, stk. 1, ved afgivelsen af sin erklæring af 5. december 1997 vedrørende <****>.

Speciallæge blev den 5. december 1997 af anmodet om at udfærdige en lægeerklæring vedrørende hendes sygdom og mulighed for afholdelse af ferie.

var ifølge journalen sidst undersøgt af speciallæge den 13.-14. marts 1997 med henblik på vurdering af hendes sygemeldings varighed.

Speciallæge har oplyst, at han udfærdigede lægeerklæringen den 5. december 1997 på baggrund af s oplysninger samt den tidligere udfærdigede erklæring, hvor han vurderede, at der var tale om en reaktiv depression.

Det fremgår af erklæringen af 5. december 1997, at s ferie blev ødelagt på grund af et brev fra arbejdsgiveren, hvor han ønskede at fritstille hende. Dette bevirkede, at hun fik et tilbagefald i sin depressive tilstand. Det fremgår ikke af erklæringen, hvorfra oplysningerne stammede.

Nævnet har herved lagt vægt på, at speciallæge sidst havde set den 13. marts 1997, og at erklæringen vedrørte en periode, der lå 5-7 måneder forud for erklæringsudstedelsen.

Patientklagenævnet finder, at speciallæge burde have angivet, om oplysningerne i erklæringen stammede fra hans egen undersøgelse, fra journaler eller fra patienten selv.