Klage over mangelfuld undersøgelse af skulder efter traume

Reservelæge <***> har ikke overtrådt lægeloven ved sin undersøgelse og behandling af <***> den 11. november 1998 på skadestuen, <***>.

Sagsnummer:

9911111

Offentliggørelsesdato:

20. marts 2001

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Reservelæge <***> har ikke overtrådt lægeloven ved sin undersøgelse og behandling af <***> den 11. november 1998 på skadestuen, <***>.

Den 11. november 1998 henvendte <***> sig på skadestuen på <***>, hvor han blev undersøgt af reservelæge <***>. Han havde to dage forinden slået venstre skulder og venstre side af brystkassen i forbindelse med et trafikuheld. Siden havde han haft tiltagende smerter i skulderen.

Det fremgår af skadejournalen, at reservelæge <***> fandt blodansamling over hele venstre skulder og ømhed svarende hertil, men ingen indirekte ømhed af knoglerne og ingen ømhed af kravebenet. Der var fuld bevægelighed af skulderen.

<***> har anført, at der var ømhed ved kravebenet, og at der ikke var fuld bevægelighed af venstre skulder. Han har videre oplyst, at han henvendte sig til egen læge allerede seks dage efter undersøgelsen på skadestuen.

Efter henvisning fra egen læge fik han den 11. januar 1999 på <***> foretaget en røntgenundersøgelse, der viste brud på venstre kraveben.

Der er klaget over, at bruddet på kravebenet ikke blev konstateret den 11. november 1998, herunder at der ikke blev foretaget en røntgenundersøgelse.

Patientklagenævnet har lagt vægt på, at der ved undersøgelsen den 11. november 1998 ifølge journalen ikke kunne påvises direkte eller indirekte ømhed af knoglestrukturerne omkring venstre skulder. Desuden blev <***> tilrådet at kontakte egen læge i tilfælde af fortsatte gener.

Nævnet har endvidere lagt journalnotatet fra den 11. november 1998 til grund, hvorefter der ikke fandtes ømhed ved kravebenet, ligesom der var fuld bevægelighed af skulderen.

Nævnet finder på den baggrund, at diagnosen brud på kravebenet måtte anses for meget lidt sandsynlig, hvorfor der ikke var grundlag for en røntgenundersøgelse.

Nævnet finder endvidere, at reservelæge <***> i overensstemmelse med sædvanlig praksis opfordrede <***> til at kontakte egen læge ved fortsatte gener.

Nævnet finder det således ikke godtgjort, at reservelæge <***> udviste manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved sin undersøgelse og behandling af <***> den 11. november 1998 på skadestuen på <***>.