Klage over mangelfuld undersøgelse af hofte efter traume

Patientklagenævnet finder, at reservelæge <***> har overtrådt lægelovens § 6, stk. 1, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <***> den 23. december 1996 på skadestuen, <***>.

Sagsnummer:

9911824

Offentliggørelsesdato:

20. oktober 2001

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder, at reservelæge <***> har overtrådt lægelovens § 6, stk. 1, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <***> den 23. december 1996 på skadestuen, <***>.

<***> faldt natten til den 23. december 1996 ned af en trappe og blev den efterfølgende dag undersøgt af reservelæge <***> på skadestuen, <***>.

Ved undersøgelsen var <***> vågen og klar, men med diverse knubs på arme og ben samt klagende over smerter fra højre hofte. Lægen fandt ved sin undersøgelse, at <***> kunne løfte benet strakt fra lejet, hvorfor han ikke fandt mistanke om hoftebrud, og derfor ikke grund til at foretage røntgenundersøgelse. Reservelæge <***> tilrådede, at <***> henvendte sig til læge ved eventuel forværring af symptomerne.

I de følgende dage havde <***> fortsat smerter i højre hofte, og havde vanskeligt ved at støtte på benet. Den 1. januar 1997 fik <***> pludselig forværring af smerterne i forbindelse med, at hun følte et smæld, da hun skulle rejse sig.

<***> blev fundet af hjemmehjælpen og efterfølgende undersøgt på skadestuen, hvor røntgen af hoften viste brud.

<***> har på vegne af <***> klaget over, at reservelæge <***> ved undersøgelsen den 23. december 1996 overså et knoglebrud.

Patientklagenævnet finder, at reservelæge <***> burde have undersøgt for direkte og indirekte ømhed af hoften. Nævnet finder videre, at lægen burde have sikret sig, at <***> kunne støtte og gå på benet, og om fornødent have foranlediget <***> undersøgt af ortopædkirurgisk skadestuevagt, for at udelukke muligheden for hoftebrud.

Nævnet har lagt vægt på, at <***>s alder, sygehistorie og symptomer gjorde det nærliggende at mistænke et knoglebrud i hoften, samt at det er velkendt, at hoftebrud kan være fastlåst i brudfladen, således at alene en undersøgelse af evnen til løft af benet ikke er tilstrækkelig til at kunne udelukke tilstedeværelsen af brud.