Infektion med stafylokokker i forbindelse med punktur af knæ.

Speciallæge i reumatologi <***> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <***> den 3. november og 15. december 1997 på <***>.

Sagsnummer:

9912625

Offentliggørelsesdato:

20. september 1999

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Speciallæge i reumatologi <***> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <***> den 3. november og 15. december 1997 på <***>.

<***> pådrog sig i april 1997 et brud i højre knæ.

Speciallæge i reumatologi <***> konstaterede den 3. november 1997 hævelse af knæleddet og betydelig ømhed langs med ledkapslen. Han foretog derfor punktur af leddet og udhentede ca. 20 ml blodig ledvæske. Der blev efterfølgende injiceret binyrebarkhormon og lokalbedøvende middel. Der blev anvendt sterile sprøjter og kanyler og steril teknik ved injektionen, idet der ifølge udtalelse fra læge <***> blev afjodet med jodsprit to gange i spiraler indefra og udefter.

Ved kontrol den 15. december 1997 var højre knæ igen betydelig hævet, og under anvendelse af samme sterile teknik som tidligere foretog speciallægen punktur af højre knæ med udtømmelse af 30 ml. blodtilblandet ledvæske. Der var ikke tegn på infektion. Efterfølgende blev der injiceret binyrebarkhormon og lokalbedøvende middel.

Der er klaget over, at <***>s knæ blev inficeret med stafylokokker.

Patientklagenævnet finder, at speciallæge i reumatologi <***> ikke har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved sin behandling af <***> den 3. november og 15. december 1997, idet den opståede infektion findes at være en hændelig komplikation til knæpunkturen.

Nævnet har lagt vægt på, at speciallæge <***> ved begge knæpunkturer anvendte steril teknik, idet der er anvendt sterile instrumenter og foretaget afjodning med sprit to gange inden punkturen.