Klage i forbindelse med konstatering af svulst i endetarmen.

Speciallæge i kirurgi <***> har overtrådt lægelovens § 6, stk. 1, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <***> den 25. maj 1998.

Sagsnummer:

9912817

Offentliggørelsesdato:

20. september 1999

Speciale:

Kirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Speciallæge i kirurgi <***> har overtrådt lægelovens § 6, stk. 1, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <***> den 25. maj 1998.

<***> henvendte sig den 17. april 1998 til egen læge på grund af ændrede afføringsvaner, herunder blodige, hyppige, smertefulde afføringer. Afføringen blev undersøgt for sygdomsfremkaldende bakterier, og sådanne blev ikke påvist. Blodprocenten og sænknings-reaktionen (et uspecifikt mål for aktuel infektion i kroppen) var normale. Egen læge forsøgte med kikkertoptik at undersøge endetarmen, men nåede ikke tilstrækkelig højt op ved undersøgelsen. <***> klagede endvidere over tendens til sure opstød, og der blev foretaget henvisning til speciallæge i kirurgi og mave-tarmsygdomme <***> med henblik på videre udredning.

Den 25. maj 1998 blev <***> undersøgt af speciallæge <***>, der ved kikkertundersøgelse af endetarmens ydre åbning (anoskopi) hos <***> fandt beskedne hæmorroider, men ingen tegn på blødning højere oppe fra tarmen. Endvidere foretog speciallægen kikkertundersøgelse af spiserør og mavesæk (gastroskopi) med henblik på påvisning af mavemundsbrok. Speciallægen opfattede symptomerne og de kliniske fund som tyktarmskatar (såkaldt colon irritabile-syndrom) og der blev tilrådet "Husk" samt mere fiberrig diæt.

<***> henvendte sig på ny hos egen læge den 30. oktober 1998 med samme klager som tidligere. Der blev umiddelbart foretaget henvisning til mave-tarmkirurgisk afdeling, <***> på mistanke om inflammatorisk tarmlidelse. Det fremgår af henvisningsseddelen, at <***> var generet af hyppige, daglige afføringer op til 5-6 gange, altid med tilblandet blod om morgenen, ingen almene symptomer, samt oplysning om, at der hos speciallæge var foretaget anoscopi og gastroscopi, der havde viste normale forhold samt hæmorroider. <***> blev indlagt den 6. januar 1999, og der blev påvist en svulst i endetarmen.

Der er klaget over, at den undersøgelse, speciallæge <***> foretog, var utilstrækkelig, idet speciallægen ikke konstaterede, at <***> havde kræft, men derimod oplyste, at <***> intet fejlede, samt at speciallægen tilrådede behandling med præparatet "Husk".

Vedrørende klagen over, at speciallæge <***> tilrådede behandling med præparatet "Husk", kan nævnet oplyse, at behandling med "Husk" er relevant, hvor man har stillet diagnosen tyktarmskatar og udelukket, at der er tale om ondartede forhold.

Vedrørende klagen over speciallæge <***>s undersøgelse af <***>, har nævnet lagt vægt på, at af henvisningsseddelen fra <***>s egen læge til speciallægen fremgår, at henvisningen skete fordi afføringsmønsteret var ændret, således at <***> havde afføring 3-4 gange dagligt, samt at der tit var blodige afføringer, specielt om morgenen

På denne baggrund finder nævnet, at speciallæge <***> burde have foretaget en fingerundersøgelse af <***>s endetarm, suppleret med en kikkertundersøgelse af endetarmen samt den nederste del af tyktarmen, og nævnet finder herefter, at speciallæge <***> har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved sin behandling af <***> den 25. maj 1998.