Klage over manglende diagnosticering af hjernesvulst.

<***>, audiologisk afdeling, <***> Universitetshospital, har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <***>den 2. december 1997.

Sagsnummer:

9913004

Offentliggørelsesdato:

28. november 2005

Speciale:

Øre-næse-halssygdomme (oto-rhino- laryngologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

<***>, audiologisk afdeling, <***> Universitetshospital, har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <***>den 2. december 1997.

Den 2. december 1997 blev <***>efter henvisning fra praktiserende ørelæge undersøgt på audiologisk afdeling, <***> Universitetshospital. Undersøgelsen blev foretaget af <***>.

Af journalen fremgår, at <***> moder oplyste, at <***>havde fået målt hørelsen i 1994. Den var da normal. Hun havde ikke haft meningitis eller andre alvorlige sygdomme og heller ikke været udsat for for kraftig støj. Hun var desuden vaccineret mod fåresyge. Audiogrammet viste, at der ikke var hørelse på venstre øre og næsten normal hørelse på højre øre. <***>, audiologisk afdeling, <***> Universitetshospital, vurderede, at diagnosen var venstresidig døvhed (typus incertus). Der blev herefter aftalt kontrol 1 år senere, og moderen fik vejledning om hensigtsmæssig placering i klasseværelse m.v. for at kompensere for høretabet.

I midten af august 1998 begyndte <***>at lide af hovedpine. En undersøgelse foretaget af egen læge den 4. september 1998 viste påvirkede reflekser og balanceproblemer, og den 10. september 1998 blev <***>indlagt på børneafdelingen, <***> universitetshospital. Scanning viste en hjernetumor, et såkaldt medullablastom i lillehjernen. Der blev foretaget operation den 12. september 1998 og derefter strålebehandling.

<***>, audiologisk afdeling, <***> Universitetshospital har i sin udtalelse til sagen oplyst, at der tidligere fandtes ca. 30 tilfælde om året af ensidig døvhed hos børn. Efter børnevaccinationsprogrammet er udvidet med mæslinger, fåresyge og røde hunde, er tallet dalet til ca. 10-12 sikre tilfælde om året. Dertil kommer ca. 100 tilfælde årligt, hvor man på grund af børnenes umodenhed ikke med sikkerhed kan udelukke ensidig døvhed. Afdelingen har ikke tidligere oplevet, at ensidig døvhed, som det eneste symptom hos et barn, skyldtes en hjernetumor. Det har derfor ikke været afdelingens procedurer at henvise børn med ensidig døvhed som eneste symptom til børneneurologisk afdeling eller til MR-scanning.

Der er klaget over, at <***>, audiologisk afdeling, <***> Universitetshospital, undlod at foranledige en nærmere undersøgelse af <***>til trods for hendes symptomer.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for kritik af den behandling <***>, audiologisk afdeling, <***> Universitetshospital, gav <***>den 2. december 1997.

Patientklagenævnet har ved sin afgørelse lagt vægt på, at <***>, audiologisk afdeling, <***> Universitetshospital, foretog en relevant undersøgelse af <***>, hvorved han konstaterede, at der alene var énsidig døvhed som symptom. Patientklagenævnet har herunder lagt vægt på, at der fandtes relevante oplysninger om <***> tidligere sygdomme, vaccinationer og arvelige forhold m.m. i form af spørgeskema. Der er i spørgeskemaet angivet massiv arvelighed med hensyn til énsidig døvhed på mødrene side.

Patientklagenævnet kan oplyse, at der i Danmark hvert år diagnostiseres mange tilfælde af énsidig døvhed hos børn. Det er yderst sjældent, at en sådan døvhed er forårsaget af en svulst i hjernen, og det er endnu sjældnere, at døvheden er eneste symptom i lang tid. Kun hvis der er andre neurologiske symptomer end den énsidige døvhed, vil det være normal og nødvendig procedure at foretage scanning før eller efter henvisning til neurolog

Patientklagenævnet finder herefter, at <***>, audiologisk afdeling, <***> Universitetshospital, har levet op til almindelig anerkendt faglig standard ved sin undersøgelse af <***>.