Klage over at en fødsel ikke blev sat i gang på et tidligere tidspunkt eller fortaget ved kejsersnit.

Lægerne på obsterisk afdeling, <***> Sygehus, der var involveret i behandlingen af <***> og hendes søn, <***>, i perioden fra den 22. til den 27 april 1998 har ikke overtrådt lægeloven.

Sagsnummer:

9913204

Offentliggørelsesdato:

20. oktober 1999

Speciale:

Gynækologi og obstetrik

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Lægerne på obsterisk afdeling, <***> Sygehus, der var involveret i behandlingen af <***> og hendes søn, <***>, i perioden fra den 22. til den 27 april 1998 har ikke overtrådt lægeloven.

 

<***> var gravid med forventet termin den 21. april 1998, hvilket fremgår flere steder i journalen. Tidligt i graviditeten, i forbindelse med den første graviditetsundersøgelse den 21. august 1997, fik <***> undersøgt sit bækken.

<***> blev i 31. graviditetsuge henvist til svangreafdelingen, <***> Sygehus, på grund af abnorm glukosebelastningskurve, der kunne tyde på tendens til sukkersyge. Der blev derfor etableret en nøjere undersøgelse af blodsukkeret, og fosterets størrelse blev skønnet. Fosterskønnet var normalt (ca. 2000 g), og blodsukkeret var kun en lille smule forhøjet, hvilket gjorde, at tilstanden kunne klares med diætbehandling uden insulin. <***> blev sendt tilbage til <***> Sygehus med henblik på videre kontrol og fødsel der.

Ved de undersøgelser, der er blevet foretaget i løbet af graviditeten, fandtes fosteret normalt stort i forhold til alderen.

<***> ønskede at føde på <***> Sygehus. Ved en undersøgelse den 22. april 1998, hvor <***> var 40 uger henne i graviditeten, var fosterskønnet 3900 g. Det blev besluttet at sætte fødslen i gang den 26. april 1998, såfremt hun ikke havde født på dette tidspunkt.

Fødslen blev sat i gang den 26. april 1998. Der konstateredes grønt fostervand undervejs, men barnets hjertelyd overvågedes med elektronisk registrering af hjertelyden (CTG). Under fødslen sad barnet fast med skulderene i 7 minutter, inden det blev forløst, og pådrog sig derved svære skader som følge af iltmangel. Fødselsvægten var 4150 g.

Der er klaget over, at der ikke på et tidligere tidspunkt skete igangsættelse af fødslen, eller blev foretaget kejsersnit.

Patientklagenævnet finder, at undersøgelserne og behandlingen af <***> og hendes søn <***> var i overensstemmelse med almindelig anerkendt praksis.

Nævnet kan oplyse, at det er et kendt problem, at børn af mødre med sukkersyge ofte bliver meget store i forhold til graviditetens alder og klinisk er meget umodne i forhold til graviditetens alder.

Nævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at fosteret den 22. april 1998 skønnedes til 3900 g, og at det på dette grundlag besluttedes at foretage igangsættelse af fødslen den 26. april 1998.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at <***> bækken blev skønnet tidligt i graviditeten til at være normalt. I svangerskabsjournalen er der i rubrikken "bækken" noteret tegnet for uendelig.

Nævnet lægger herefter til grund, at <***> bækken blev vurderet som normalt ved undersøgelsen.

Nævnet finder herefter ikke, at der på grund af fosterskønnet på 3900 g var kontraindikation mod igangsættelse af fødsel ad naturlig vej (vaginalt) den 26. april 1998.

Endelig har nævnet lagt vægt på, at fosterets hjertelyd under fødslen blev overvåget elektronisk, og at <***> blev smertelindret med epiduralblokade, og veerne blev stimuleret med hormon givet gennem drop (Syntocinon drop).

Nævnet finder, at der er på den elektroniske registrering af fosterets hjertelyd ikke var tegn til truende iltmangel, som indikerede, at barnet skulle have været forløst undervejs før det tidspunkt, hvor fødslen rent faktisk fandt sted.

Begge dele er i overensstemmelse med almindelig god procedure.

Nævnet kan oplyse, at fastsiddende skuldre er en kendt, men ret sjælden komplikation, der først og fremmest ses hos fostre, der vejer mere end 4500 g.