Fysioterapeutisk behandling uden lægehenvisning.

Fysioterapeut <***> har overtrådt lov om terapiassistenter, § 7, stk. 1, ved sin behandling af <***> den 16. september 1998.

Sagsnummer:

9913504

Offentliggørelsesdato:

20. oktober 1999

Faggruppe:

Fysioterapeuter

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Fysioterapeut <***> har overtrådt lov om terapiassistenter, § 7, stk. 1, ved sin behandling af <***> den 16. september 1998.

 

Den 16. september 1998 henvendte <***> sig i ryg-, helse- og motionscentret <***> med henblik på at få en prøvetime. I starten af prøvetimen foretog fysioterapeut <***> en fysioterapeutisk undersøgelse af <***>. Forud for undersøgelsen blev hun ikke udspurgt om eventuelle sygdomme eller gener fra led eller muskler.

Fysioterapeut <***> fandt, at <***> havde stive led i både nakke og lænd og løsnede disse ved manipulation. Efterfølgende blev hun instrueret i brugen af træningsredskaberne.

Fysioterapeut <***> har oplyst, at han i forbindelse med undersøgelsen af <***> forklarede hende, at hun havde stive led, og at han kunne løsne dem.

Da <***> forlod træningslokalerne og kørte afsted i sin bil, fik hun ved aktivering af koblingen smerter gennem benet og op i hele ryggen.

Den 21. september 1998 henvendte <***> sig til egen læge på grund af fortsatte smerter i ryggen. Hun blev primært behandlet med smertestillende medicin og aflastning i hjemmet. Efterfølgende blev hun indlagt på <***> Sygehus, hvor hun fik rygtræning og blev henvist til rygskole. CT-skanning af lænden viste frembuling af brusken svarende til mellemrummene mellem de tre nederste lændehvirvler.

Det fremgår af praktiserende læge <***>s udtalelse i sagen, at <***> i 1991 havde langvarige lænde-rygsmerter med gentagne tilfælde af lumbago, hvor hun var indlagt på <***> Sygehus. Siden 1992 havde der ikke været problemer med ryggen før efter behandlingen i <***>. Hun var informeret om, at hun ikke måtte få foretaget manipulation af rygsøjlen.

Der er klaget over, at fysioterapeut <***> knækkede hendes ryg 3 steder, hvilket har medført, at hun har haft smerter lige siden, og at fysioterapeuten ikke forud for undersøgelsen/behandlingen orienterede hende herom.

Patientklagenævnet finder, at fysioterapeut <***> ikke har udvist tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved sin behandling af <***>.

Nævnet har lagt vægt på, at <***> henvendte sig i ryg-, helse- og motionscentret <***> for at få en prøvetime, og at hun ikke havde en henvisning til fysioterapeutisk behandling.

Videre har nævnet lagt vægt på, at det af udtalelse fra fysioterapeut <***> fremgår, at <***> blev bedt om at lægge sig på en briks, for at han kunne kikke på leddene og musklerne. Han undersøgte anklerne, knæene, hofterne, bækkenet, lænden og nakken. Fysioterapeuten løsnede/satte leddene i bækkenet, lænden og nakken på plads. Manipulationerne blev udført som blide håndgreb, hvor der kun blev løsnet indenfor den normale bevægelighed.

Nævnet finder, at fysioterapeut <***> ikke har levet op til den almindeligt anerkendte faglige standard i forbindelse med undersøgelse og behandling af <***>, idet han burde have haft en henvisning fra en læge, før han undersøgte og behandlede hende med manuelterapeutiske undersøgelse og behandlingsmetoder.

Det er nævnets opfattelse, at et center, som arbejder uden lægehenvisning, og hvor der ikke optages sygehistorie, kun bør bruge undersøgelse af specielt ryg og nakke, ved at klienten aktivt/ledet aktivt udfører bevægelserne.

Nævnet kan oplyse, at det er god fysioterapeutisk standard at optage sygehistorie, foretage en undersøgelse og vurdering og beskrive en handlingsplan skriftligt og medinddrage patienten i hele forløbet.

Endelig er det nævnets vurdering, at der var kontraindikation for den beskrevne undersøgelse og behandling, da <***>s læge har oplyst, at hun var blevet indprentet af forskellige fysiurger, at hun ikke måtte få foretaget manipulation af rygsøjlen.