Operation foretaget af en anden læge end lovet.

Overlæge <***> og overlæge <***> har ikke overtrådt lægeloven ved deres behandling af <***> i forbindelse med en operation den 10. august 1998 på <***>-afdelingen, <***> Sygehus.

Sagsnummer:

9913511

Offentliggørelsesdato:

20. oktober 1999

Speciale:

Øre-næse-halssygdomme (oto-rhino- laryngologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Overlæge <***> og overlæge <***> har ikke overtrådt lægeloven ved deres behandling af <***> i forbindelse med en operation den 10. august 1998 på <***>-afdelingen, <***> Sygehus.

 

Den 14. maj 1998 blev <***> undersøgt af overlæge <***>, <***>-afdelingen, <***> Sygehus, med henblik på fjernelse af en godartet svulst i ørespytkirtlen lokaliseret bag venstre kæbevinkel.

Ifølge overlæge <***> informerede <***> hende om operationsforløbet og om mulige komplikationer i forbindelse med beskadigelse af ansigtets bevægenerve og delvis overskæring af ørets og kindens følenerve.

Operationen blev udført den 10. august 1998 af overlæge <***>. Overlæge <***> assisterede ved operationen.

<***> var af den opfattelse, at hun skulle opereres af overlæge <***>, men på operationsstuen fik hun af <***> oplyst, at han skulle operere sammen med overlæge <***>.

Overlæge <***> har oplyst, at han og overlæge <***> havde skiftedes til at lede spytkirteloperationerne, indtil overlæge <***> skulle overtage denne type operationer i løbet af 1999. I første halvdel af 1997 varetog overlæge <***> under overlæge <***>s orlov spytkirteloperationerne.

Overlæge <***> har oplyst, at patienterne på afdelingen ikke kan stille krav om en bestemt operatør, og at enhver tilkendegivelse desangående er at betragte som en hensigtserklæring.

Ved operationen kom der let påvirkning af ansigtets bevægenerve. Ved ambulant kontrol den 11. november 1998 var en del af funktionen genvundet, og overlæge <***> anførte i journalen, at funktionen formentlig ville blive normaliseret i løbet af yderligere tre måneder.

Da operationsarret var lidt uregelmæssigt, tilbød overlæge <***> korrektion heraf, såfremt arret efter et halvt år fortsat ikke var pænt.

Der er klaget over, at overlæge <***> brød sit løfte om at ville forestå operationen, da han den 10. august 1998 alene assisterede ved operationen. Der er endvidere klaget over, at <***> ikke før operationen blev orienteret om, at den ville blive gennemført af overlæge <***>, samt at <***> blev brugt i undervisningen af en yngre overlæge, og at dette forhold har haft betydning for de gener, operationen har medført i form af nerveforstyrrelser, lammelse af den store ansigtsnerve samt dannelse af et stort og grimt ar.

Patientklagenævnet finder, at der ikke er grundlag for kritik af overlæge <***> og overlæge <***> i forbindelse med deres behandling af <***>.

Nævnet har lagt vægt på, at overlæge <***> og overlæge <***> ikke har samme opfattelse af den givne information før indgrebet, og at det ikke af journalen fremgår, præcist hvilken information <***> modtog før indgrebet.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at <***> før operationen blev orienteret af overlæge <***> om, at han var den operationsansvarlige med overlæge <***> som medoperatør.

Nævnet finder ikke anledning til at kritisere, at overlæge <***> først blev informeret om valg af operatør, efter at hun havde modtaget dulmende medicin.

Nævnet har samtidig lagt vægt på, at man ifølge overlæge <***> fulgte samme sædvane som på de fleste andre opererende afdelinger, at man er tilbageholdende med at love bestemte operatører til bestemte patienter.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at overlæge <***> havde fulgt afdelingens almindelige procedurer vedrørende udvælgelse af operatør, og at han overlod den videre information til overlæge <***>, som var den operationsansvarlige.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at det er i overensstemmelse med sædvanlig praksis, at anvende en erfaren operatør sammen med en mindre erfaren.

Nævnet kan i den forbindelse oplyse, at antallet af svulster ved ørespytkirtlen er begrænset, og at det både af hensyn til den almindelige oplæring og bevarelse af rutine er det nødvendigt at anvende en erfaren operatør sammen med en mindre erfaren. Denne fremgangsmåde er helt almindelig ved oplæring i vanskelige operationer.

Nævnet finder endelig, at der ikke er grundlag for kritik af operationen. Nævnet har lagt vægt på, at der ikke er beskrevet komplikationer i forbindelse med operationens gennemførelse, og at det er almindelig kendt, at der er risiko for efterfølgende gener ved fjernelse af svulster i ørespytkirtlen.

Nævnet kan oplyse, at risikoen for lammelse af ansigtsnerven i forbindelse med fjernelse af svulster i ørespytkirtlen er i størrelsesordnen 40 %, og at det ikke er muligt at udføre resektion af svulsten ved ørespytkirtlen uden overskæring af en del af følenerven. Nævnet kan endvidere oplyse, at på grund af anatomi og blodforsyning er arret efter en operation ved ørespytkirtlen ofte mindre tilfredsstillende.

Nævnet finder på denne baggrund, at overlæge <***> og overlæge <***> ikke har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed i forbindelse med deres behandling af <***>.