Klage over subjektive bemærkninger vedrørende indvandrere

Praktiserende læge har overtrådt læge-lovens § 8, stk. 1, ved afgivelse af sin statusattest af 1. december 1998 vedrørende .

Sagsnummer:

9913523

Offentliggørelsesdato:

12. december 2001

Juridisk tema:

Lægeerklæringer

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Praktiserende læge <****> har overtrådt læge-lovens § 8, stk. 1, ved afgivelse af sin statusattest af 1. december 1998 vedrørende <****>.

Praktiserende læge udfærdigede den 1. december 1998 en statusattest til kommune vedrørende , som første gang var set i hendes og læge s praksis den 10. juli 1998, 2 måneder efter sidste fødsel. Af statusattesten fremgik bl.a., at ved henvendelse den 10. juli 1998 klagede over knæ- og lændesmerter, at hun den 2. oktober 1998 blev henvist til fysioterapeut, og fik smertestillende medicin for rygsmerter, og at hun den 9. november 1998 anmodede om hjemmefysioterapi. Læge har i statusattesten endvidere anført: "Jeg har ingen papirer fra yderligere undersøgelser af hendes ryg, vi har ment, at det drejede sig om overbelastning efter fødslen. Jeg ser ingen speciel medicinsk grund til betaling fra det offentliges kasser, men udefra kommende tilflyttere prøver altid at få alt betalt. Hvem lover dem det ?????-"

Der er klaget over indholdet af den statusattest, som læge udfærdigede den 1. december 1998.

Nævnet har lagt vægt på, at det af erklæringen fremgår, at læge gjorde rede for sygehistorien og ud fra denne vurderede, at der kunne være tale om overbelastning som følge af en fødsel.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at der var overensstemmelse mellem læge s vurdering af samt en efterfølgende vurdering fra en overlæge.

Patientklagenævnet finder på den baggrund, at læge har levet op til den almindelig anerkendte faglige standard, i forbindelse med vurderingen af . Nævnet finder imidlertid, at læge ved sine subjektivt, helt udokumenterede bemærkninger om, udefra kommende tilflyttere, har undladt at udvise den uhildethed, som efter lægeloven kræves ved udfærdigelse af erklæringer, som en læge afgiver i sin egenskab af læge, og skal udtale sin kritik heraf.