Fejlmedicinering ? instruktion af sygeplejestuderende

Sygeplejerske <***> har ikke overtrådt lov om sygeplejersker i forbindelse med behandlingen af <***> den 17. januar 1999 på geriatrisk afdeling <***>, <***>.

Sagsnummer:

9913618

Offentliggørelsesdato:

20. oktober 1999

Faggruppe:

Sygeplejersker

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Sygeplejerske <***> har ikke overtrådt lov om sygeplejersker i forbindelse med behandlingen af <***> den 17. januar 1999 på geriatrisk afdeling <***>, <***>.

 

<***> var indlagt i geriatrisk afdeling <***>, <***>, efter et fald i hjemmet formentlig på grund af kortvarig mangelfuld blodforsyning til hjernen (TCI).

Ved indlæggelsen var hun klar og vågen med forhøjet blodtryk. Ifølge journalen modtog <***> ingen medikamentel behandling.

Den 17. januar 1999 om morgenen fik <***> udleveret en medpatients medicindoseringsæske af en sygeplejestuderende, som var superviseret af sygeplejerske <***>. Herved indtog <***> følgende tabletter: Corodil 5 mg, Furix 40 mg, Cardopax R. 40 mg, Pamol 1g og hjertemagnyl 75 mg.

<***>s blodtryk var inden indtagelse af medicinen målt til 200/110 og pulsen til 86.

Indtagelsen af ovennævnte medicin resulterede i et blodtryksfald til minimalt 90 systolisk samt i træthed. <***> blev behandlet med intravenøs indgivelse af saltvand samt ilt på næsekateter, hvorved blodtrykket og hendes almentilstand normaliseredes.

Der er klaget over, at <***> modtog en anden patients medicin den 17. januar 1999.

Patientklagenævnet skal indledningsvist bemærke, at det er en beklagelig hændelse, at <***> fik en anden patients medicin.

Endvidere bemærkes, at Patientklagenævnet alene har kompetence til at bedømme de handlinger, der foretages af uddannede sygeplejersker, som er omfattet af lov om sygeplejersker. Dette er ikke tilfældet for sygeplejestuderende. Herefter kan nævnet i den konkrete sag alene tage stilling til, om sygeplejerske <***> har overtrådt lov om sygeplejersker ved at overlade udleveringen af medicin til den pågældende sygeplejestuderende.

Patientklagenævnet finder, at det ikke kan bebrejdes sygeplejerske <***>, at <***> fik udleveret en anden patients medicin den 17. januar 1999.

Nævnet har herved lagt vægt på, at sygeplejerske <***> har oplyst, at hun sammen med den sygeplejestuderende kontrollerede navn, cpr.nr., stue og seng på de fire doseringsæsker, som den sygeplejestuderende skulle give til fire patienter.

Endvidere har nævnet lagt vægt på, at sygeplejerske <***> på baggrund af sit samarbejde med den sygeplejestuderende havde vurderet, at hun var egnet og vant til at varetage udlevering af medicin på en forsvarlig måde.

Nævnet har endelig lagt vægt på, at den sygeplejestuderende umiddelbart efter konstatering af fejlen handlede fagligt relevant ved at orientere den ansvarshavende sygeplejerske, <***>.

Nævnet finder herefter, at sygeplejerske <***>, som var ansvarlig for instruktionen af den sygeplejestuderende, ikke har overtrådt lov om sygeplejersker i forbindelse med medicineringen af <***> den 17. januar 1999.