Operation af diskusprolaps på forkert lændehvirvel

Afdelingslæge <***> og reservelæge <***> har ikke overtrådt lægeloven ved deres behandling af <***> den 24. november 1998 på <***>.

Sagsnummer:

9913811

Offentliggørelsesdato:

12. december 2002

Speciale:

Neurokirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Afdelingslæge <***> og reservelæge <***> har ikke overtrådt lægeloven ved deres behandling af <***> den 24. november 1998 på <***>.

<***> blev den 24. november 1998 opereret på <***> for diskusprolaps, idet en scanning af lændehvirvelsøjlen et par måneder forinden havde vist et mindre fremfald (prolaps) fra 5. lændehvirvel (lumbaldiskus).

Operationen blev foretaget af reservelæge <***> assisteret af afdelingslæge <***>.

Efter operationen var smerterne væk, og <***> blev udskrevet få dage efter. Ved den ambulante efterkontrol 2½ måned efter operationen var smerterne kommet igen med samme lokalisation som før operationen. Der blev herefter foretaget en MR-scanning af lændehvirvelsøjlen. Scanningen viste, at <***> var blevet opereret på 4. lændehvirvel og ikke som tilsigtet på 5. lændehvirvel. Den 20. april 1999 blev <***> derfor reopereret.

Der er klaget over, at afdelingslæge <***> og reservelæge <***> den 24. november 1999 opererede på 4. lændehvirvel og ikke som tilsigtet på 5 lændehvirvel.

Patientklagenævnet finder, at der ikke er grundlag for kritik af afdelingslæge <***> og reservelæge <***> i forbindelse med operationen af <***> den 24. november 1998.

Nævnet har lagt vægt på, at det af operationsbeskrivelsen fremgår, at det korrekte operationsniveau blev sikret ved tælling af lamina på lændehvirvlerne nede fra korsbenet og opefter, hvorefter der blev fundet et tydelig blødt fremspring (prominens) svarende til diskus, som blev fjernet – og dette blev tolket som det lille fremfald (prolaps), som var fundet ved CT-scanning et par måneder før operationen.

Videre har nævnet lagt vægt på, at det af operationsbeskrivelsen fremgår, at afdelingslæge <***> og reservelæge <***> var opmærksomme på at finde det korrekte operationsniveau, idet de sikrede niveauet to gange.

Endelig har nævnet lagt vægt på, at man ved den anden operation observerede at nederste frie lamina lå helt tæt op ad korsbenet, og derfor var blevet tolket som en del af korsbenet, og 4 lændehvirvel var derfor tolket som 5 lændehvirvel.

Det er oplyst, at afdelingen sædvanlige procedurer til sikring af det korrekte operationsniveau ikke inkluderer røntgengennemlysning, idet afdelingen ikke konstant har et røntgengennemlysningsapparat til rådighed.

Patientklagenævnet finder imidlertid, at det havde været hensigtsmæssigt, om man havde sikret sig det korrekte operationsniveau ved brug af røntgen.