Diagnostik af blodprop i hjertet

Vagtlæge <***> har overtrådt lægelovens § 6, stk. 1, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <***> ved sygebesøg den 13. marts 1999.Overlæge <***> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <***> den 15. marts 1999 på medicinsk afdeling, Sygehus <***>.

Sagsnummer:

9914026

Offentliggørelsesdato:

20. november 1999

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger, Intern medicin

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Vagtlæge <***> har overtrådt lægelovens § 6, stk. 1, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <***> ved sygebesøg den 13. marts 1999.

Overlæge <***> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <***> den 15. marts 1999 på medicinsk afdeling, Sygehus <***>.

 

<***> fik natten mellem den 12. og den 13. marts 1999 stærke smerter i brystet strålende ud i begge arme. Vagtlæge <***> foretog kl. 4.10 en undersøgelse af <***>, hvorved der blev fundet normal puls og blodtryk, ligesom undersøgelsen af hjerte og lunger var normale. Han vurderede, at symptomerne skyldtes følger af en lungeinfektion og gav besked om, at der skulle ske indlæggelse, hvis der atter var smerter i brystet/armene.

<***> blev den 15. marts 1999 af egen læge indlagt på medicinsk afdeling, Sygehus <***>, på mistanke om betændelse i hjertesækken. Overlæge <***> fik ved sin undersøgelse mistanke om lungebetændelse, hvorfor behandling med antibiotika, som var påbegyndt af egen læge, blev fortsat. Idet røntgenbillederne samt EKG var normale, blev det besluttet at udskrive <***> den 16. marts 1999. Imidlertid viste det sig, at der ikke var taget TNT (troponin T projekt), som viste 1,7. Det blev vurderet, at <***> formentlig havde haft en blodprop ca. 2 døgn før indlæggelsen, men at dette ikke umiddelbart kunne ses på EKG.

Der er klaget over, at vagtlægen ikke foretog en korrekt undersøgelse, idet han vurderede, at smerterne i bryst og arme kunne skyldes en fibersprængning.

Der er endvidere klaget over, at lægerne på <***> Sygehus ikke iværksatte de relevante og tilstrækkelige undersøgelser på trods af oplysninger om smerter i bryst og arme.

Patientklagenævnet finder, at vagtlæge <***> har handlet under normen for sædvanlig gældende faglig standard. Han burde have indlagt <***> på mistanke om blodprop i hjertet. Nævnet finder, at det forhold, at smerterne på undersøgelsestidspunktet var svundet, ikke kunne begrunde lægens afventende holdning.

Nævnet kan oplyse, at trykkende smerter midt i brystet med udstråling til en eller begge arme hos en mand i 50 års alderen altid bør lede tanken hen på en blodprop i hjertet.

Nævnet har lagt vægt på, at der var udstråling til en eller begge arme, men at lægen vurderede, at smerterne var en følge af en lungeinfektion og ikke forårsaget af en hjertelidelse. Da symptomerne endvidere var svundet, fandt han, at der ikke var grundlag for akut indlæggelse.

Patientklagenævnet finder, at der ikke er grundlag for at kritisere overlæge <***>s undersøgelse af <***>. Det var relevant at vurdere, at der kunne være tale om en luftvejsinfektion og på dette grundlag fortsætte den iværksatte antibiotikabehandling. Det ville dog have været hensigtsmæssigt, om overlægen havde ordineret måling af blodprøver til undersøgelse for hjerteinfarkt.

Nævnet skal dog bemærke, smertebeskrivelsen, som den er opfattet og noteret i journalen var atypisk for blodprop i hjertet.

Nævnet har lagt vægt på, at overlægen ved sin undersøgelse fandt et normalt EKG, og at blodprøver, temperatur, sygehistorie samt røntgen kunne pege i retning af en luftvejsinfektion. Imidlertid var der endvidere oplysning om, at <***> havde smerter i brystet i hvile med udstråling til armene.