Klage over manglende yderligere behandling af brystkræft

Speciallæge <***> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <***> fra den 15. september 1998 til den 14. januar 1999 i sin konsultation.

Sagsnummer:

9914206

Offentliggørelsesdato:

20. december 1999

Speciale:

Kirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Speciallæge <***> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <***> fra den 15. september 1998 til den 14. januar 1999 i sin konsultation.

 

Den 4. august 1998 henvendte <***> sig til speciallæge <***> på grund af en knude i højre bryst.

Speciallæge <***>anfører i sin udtalelse, at <***>var forvirret og skræmt efter undersøgelse af brystet på <***> hospital. Han genfandt knuden ved sin undersøgelse af brystet og henviste<***>til yderligere undersøgelse på <***> Sygehus.

Den 7. september 1998 blev knuden bortopereret, men en mikroskopisk undersøgelse afslørede, at ikke alt kræftvæv var fjernet ved prøvetagningen.

<***>blev informeret herom af overlæge <***>, <***> Sygehus, den 11. september 1998, hvor han foreslog fjernelse af brystet.

<***>anmodede om betænkningstid og konsulterede den 15. september 1998 speciallæge <***>Han oplyste <***> om behandlingsmulighederne, og om at <***>selv måtte træffe beslutning, om hun ønskede yderligere behandling.

Den 17. september 1998 meddelte <***> overlæge <***>, at hun ikke ønskede kirurgisk fjernelse af brystet. Han oplyste <***>om risici ved at undlade operation, ligesom han understregede situationens alvorlighed. Det lykkedes dog ikke at få <***>til at ændre holdning.

I de følgende måneder frem til februar 1999 var <***>til adskillige samtaler hos speciallæge <***>. Ved disse samtaler pointerede han, at det var <***> selv, som måtte træffe beslutning, om hun ønskede operation.

Speciallæge <***> har ved konsultationen den 23. oktober 1998 i journalen anført, at der var en hævelse af brystet, som kunne tolkes som operationsfølger. Ved den lejlighed var <***>meget afvisende overfor yderligere operation, hvilket han tog til efterretning.

Først ved konsultationen den 1. december 1998 oplyste <***>, at hun muligvis var parat til at ændre holdning med hensyn til at lade sig operere.

Ved konsultationen den 8. februar 1999 konstaterede læge <***>, at svulsten var vokset yderligere. Efter aftale med <***> henviste han til yderligere behandling på kirurgisk afdeling, <***> Sygehus. Herfra blev <***> videre henvist til strålebehandling på <***> hospital.

Der er klaget over, at speciallæge <***>ved flere konsultationer fra den 15. september 1998 til den 14. januar 1999 undlod at henvise <***> til yderligere behandling for brystkræft, uanset at hun den 7. september 1998 havde fået fjernet en kræftknude i det ene bryst, og da af kirurgerne var blevet tilrådet fjernelse af hele brystet, og uanset at der fra den 23. oktober 1998 var voksende knudedannelse i brystet.

Patientklagenævnet finder ikke anledning til kritik af speciallæge <***>s behandling af <***>fra den 15. september 1998 til den 14. januar 1999 i sin konsultation.

Nævnet må lægge til grund, at <***> var fuldt orienteret fra <***> Sygehus om de kirurgiske behandlingsmuligheder, men <***> valgte selv et psykoterapeutisk behandlingsforløb.

Nævnet lægger endvidere vægt på, at speciallæge <***>den 4. august 1998 henviste <***> til diagnostik på <***> Sygehus og igen den 8. februar 1999 henviste til <***> Sygehus.