Praktiserende læge opdagede ikke graviditet trods sterilisation

Praktiserende læge <***>har overtrådt lægelovens § 6, stk. 1, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <***> den 1. marts 1999.

Sagsnummer:

9914319

Offentliggørelsesdato:

20. december 1999

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Praktiserende læge <***>har overtrådt lægelovens § 6, stk. 1, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <***> den 1. marts 1999.

 

Den 15. januar 1999 opsøgte <***> sin praktiserende læge <***>, idet hun gennem 2 uger havde haft gener i form af svie i spiserøret og tørst. På grund af familiær disposition til sukkersyge og stofskiftelidelse, blev der efterfølgende henvist til undersøgelse ved blodprøvetagning. Blodprøverne var normale.

<***> blev ved efterfølgende konsultation hos praktiserende læge <***> den 25. januar 1999 sat i behandling med syrehæmmende medicin (Acinil), fordi hun fortsat havde svie i spiserøret.

Ved konsultation den 3. februar 1999 ændrede praktiserende læge <***> behandlingen med syrehæmmende medicin fra Acinil (cimetidin) til Losec (omeprazol). <***> oplyste ved konsultationen, at hun var træt.

Ved konsultationen den 1. marts 1999 forlængede praktiserende læge <***> behandlingen af <***> med syrehæmmende medicin. Ved denne lejlighed oplyste <***> ifølge journalen, at hun ikke havde fået menstruation. <***> har i klagebrevet oplyst, at hun i forløbet forklarede praktiserende læge <***>, at hun ville tro, at hun var gravid, hvis ikke det var fordi, hun var steriliseret.

Efterfølgende henviste praktiserende læge <***> <***> til kikkertundersøgelse af mavesækken (gastroskopi), fordi hun fortsat havde gener.

Ved konsultation hos praktiserende læge <***> den 7. maj 1999 blev det ved undersøgelse konstateret, at <***> var gravid. Læge <***>satte på den baggrund den planlagte undersøgelse af mavesækken i bero.

Der er klaget over, at praktiserende læge <***> ikke konstaterede, at <***> var gravid.

Patientklagenævnet finder, at praktiserende læge <***> ikke har udvist tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved sin behandling af <***> den 1. marts 1999.

Nævnet har lagt vægt på, at praktiserende læge <***>, efter at have udelukket sukkersyge og stofskiftelidelse som årsag til <***>s mavegener, burde have forhørt sig om tidspunktet for sidste menstruation og overvejet muligheden for graviditet, da <***> den 1. marts 1999 oplyste, at hun ikke havde fået menstruation.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at praktiserende læge <***> ved kombinationen af symptomerne træthed, sure opstød og udebleven menstruation, burde have mistænkt graviditet og foranlediget en graviditetstest eller en gynækologisk undersøgelse, på trods af at <***> var steriliseret.

Patientklagenævnet kan oplyse, at det af og til ses, at steriliserede kvinder bliver gravide, om end det sjældent forekommer.