Mangelfuld journalføring af anamnese og manglende journalføring af de enkelte faser i behandlingsforløbet

Klinisk tandtekniker har overtrådt tandteknikerlovens § 6, fordi hun ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld i forbindelse med behandlingen af i perioden fra den 16. september 1997 til den 28. oktober 1998.Klinisk tandtekniker har overtrådt tandteknikerlovens § 9, jf. Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 548 af 10. november 1981, fordi hun ikke i tilstrækkeligt omfang har ført journal over behandlingen af i perioden fra 16. september 1997 til den 10. oktober 1997.

Sagsnummer:

9914626

Offentliggørelsesdato:

12. december 2001

Juridisk tema:

Journalføring

Faggruppe:

Tandlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Klinisk tandtekniker <****> har overtrådt tandteknikerlovens § 6, fordi hun ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld i forbindelse med behandlingen af <****> i perioden fra den 16. september 1997 til den 28. oktober 1998.

Klinisk tandtekniker <****> har overtrådt tandteknikerlovens § 9, jf. Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 548 af 10. november 1981, fordi hun ikke i tilstrækkeligt omfang har ført journal over behandlingen af <****> i perioden fra 16. september 1997 til den 10. oktober 1997.

Den 16. september 1997 henvendte sig til klinisk tandtekniker for fremstilling af nye helproteser. Underprotesen blev fremstillet med blød bund, og proteserne blev indsat den 10. oktober 1997.

Den 14. og 20. oktober 1997 blev underprotesen korrigeret ved slibning.

Den 12. november 1997 blev der lavet ny, blød bund (rebasering) i underprotesen, og den 20. november 1997 blev den korrigeret ved slibning.

Den 3. og 8. december 1997, den 8., 12. og 21. januar 1998, den 4., 18. og 27. februar 1998, den 6. og 23. marts 1998, den 6. og 20. april 1998, den 13. maj 1998, den 2. juni 1998 og den 14. og 21. juli 1998 blev underprotesen korrigeret ved slibning.

Den 27. juli 1998 blev der lavet ny protese til underkæben.

Den 17. august 1998, den 1., 15. og 21. september 1998 og den 5., 15. og 28. oktober 1998 blev underprotesen korrigeret ved slibning.

Den 11. november 1998 ringede til klinisk tandtekniker og oplyste, at anden klinisk tandtekniker mente, at brug af proteserne havde medført sygdom i munden.

Den 12. november 1998 udeblev fra konsultation.

Der er klaget over, at der er taget forkert aftryk til proteserne, og at de er skæve.

Patientklagenævnet har lagt vægt på, at ifølge syn og skøn den 9. september 1999 havde helproteserne en bidhøjde, der var to til tre mm for høj, og i sammenbid var der for hård kontakt i højre side. Desuden var kanterne på både over – og underprotesen for kraftige (overekstenderede).

Nævnet kan oplyse, at ovennævnte fejl på helproteser almindeligvis er medvirkende til at gøre dem ubrugelige ved tygning og tale.

Nævnet har desuden lagt vægt på, at ifølge syn og skøn den 9. september 1999 oplyste , at brug af proteserne gav smerte ved tygning, og de løsnede sig ved tale. Disse klager kan meget vel skyldes fejlene på proteserne, der blev konstateret ved syn og skøn.

På det foreliggende finder nævnet anledning til kritik af klinisk tandtekniker s behandling af med helproteser i perioden fra den 16. september 1997 til den 28. oktober 1998.

Med hensyn til klinisk tandtekniker s journalføring af behandlingen har nævnet lagt vægt på, at intet er journalført om de enkelte faser i selve behandlingsforløbet, samt at anamnesen er mangelfuld, idet der ikke er journalført en begrundelse for, hvorfor der skulle fremstilles nye proteser.

På det foreliggende grundlag finder nævnet derfor, at klinisk tandtekniker s journalføring af behandlingen af i perioden fra den 16. september til den 10. oktober 1997 var mangelfuld.