Kritik af manglende overholdelse af 10-dages fristen ved anmodning om aktindsigt

Administrerende overlæge <***>, organkirurgisk afdeling, <***> Sygehus, har ikke overholdt § 21 i lov om patienters retsstilling i forbindelse med <***>s anmodning af 10. juni 1999 om aktindsigt i sin journal.

Sagsnummer:

9914719

Offentliggørelsesdato:

20. marts 2000

Juridisk tema:

Aktindsigt i helbredsoplysninger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Administrerende overlæge <***>, organkirurgisk afdeling, <***> Sygehus, har ikke overholdt § 21 i lov om patienters retsstilling i forbindelse med <***>s anmodning af 10. juni 1999 om aktindsigt i sin journal.

 

I brev af 10. juni 1999 til sundhedsdirektør <***> anmodede <***> om fuldstændig aktindsigt i sin journal på <***> Sygehus, og ifølge <***> modtog han efterfølgende den 21. juni 1999 2 ark fra patologiskanatomisk afdeling og 1 ark fra billeddiagnostisk afdeling samt journalkontinuation fra organkirurgisk afdeling.

Administrerende overlæge <***> har til Patientklagenævnet oplyst, at journalmaterialet fra organkirurgisk afdeling er sendt fra afdelingen efter anmodning herom fra administrationen. Det er tillige oplyst fra afdelingen, at der ikke i forbindelse en én-dags-indlæggelse den 11. maj 1999 er ført sygeplejekardex.

Der er klaget over, at <***> efter anmodning om fuld aktindsigt den 10. juni 1999 alene modtog 4 sider af sin journal.

Administrerende overlæge <***> har i brev af 27. juli 1999 til <***> beklaget, at den fulde patientjournal ikke blev fremsendt i kopi efter anmodningen om aktindsigt.

Nævnet har lagt vægt på, at nævnet i forbindelse med behandlingen af klagen har modtaget journalmateriale fra organkirurgisk afdeling, som ud over det, <***> har oplyst at have modtaget, omfatter 2 journalforsider, 1 resumeark, 1 side med fremmed laboratoriesvar (flowmåling), udskrift fra centrallaboratoriet (1 side) samt operationsstueprotokol (1 side).

På denne baggrund finder nævnet, at lov om patienters retsstilling er overtrådt, idet <***> ikke inden 10 dage efter sin anmodning om aktindsigt i sin journal, havde modtaget den fulde patientjournal fra organkirurgisk afdeling, <***> Sygehus. Anvaret herfor påhviler efter loven administrerende overlæge <***>.