Klage over manglende antibiotisk behandling ved plastikkirurgi

Speciallæge <***> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <***> den 16. og 21. august 1999 på dermatologisk-kirurgisk afdeling, <***> Sygehus.

Sagsnummer:

9914804

Offentliggørelsesdato:

20. marts 2000

Speciale:

Kirurgi, Plastikkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Speciallæge <***> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <***> den 16. og 21. august 1999 på dermatologisk-kirurgisk afdeling, <***> Sygehus.

 

<***> blev ved ambulant undersøgelse på dermatologisk-kirurgisk afdeling, <***> Sygehus den 31. maj 1999 indstillet til behandling med hudtransplantation for en huddefekt (kronisk sår) i højre hofteregion, som var opstået ved en tilskadekomst i 1991. Hun har oplyst, at der ved forundersøgelsen den 13. august 1999 blev informeret om, at indlæggelsen ville vare 10 til 12 dage. Operationen blev gennemført den 16. august 1999 på dermatologisk-kirurgisk afdeling, <***> Sygehus, og det viste sig under operationen, at huddefekten kunne lukkes ved sammensyning, og hudtransplantation blev derfor ikke benyttet. <***> blev den 18. august 1999 udskrevet til efterfølgende ambulant skiftning af sårforbindingen, som blev gennemført den 21. august 1999. Ved denne lejlighed blev hun undersøgt af sygeplejerske <***>, som fandt tegn på infektion (ømhed og rødme) i operationsarret (cikatricen), og hun kontaktede efterfølgende telefonisk <***>, som ordinerede et antibiotikum (Diclosil). På grund af kulderystelser og smerter i operationsarret blev <***> den 22. august 1999 indlagt på ortopædkirurgisk afdeling, <***> Sygehus, hvor der ved efterfølgende reoperation blev fundet en dybere infektion.

Der er klaget over, at udskrivelsen foregik for tidligt, og at der ikke blev startet antibiotisk behandling ved udskrivelsen.

Der er endvidere klaget over, at det blev nødvendigt med genindlæggelse kort tid efter udskrivelsen den 18. august 1999 på grund af infektion.

Patientklagenævnet finder, at der ikke er grund til at kritisere, at <***> blev udskrevet 2 dage efter operationen foretaget på dermatologisk-kirurgisk afdeling, <***> Sygehus, den 16. august 1999.

Nævnet har lagt vægt på, at speciallæge <***> under operationen ændrede behandlingen af huddefekten, som viste sig egnet til sammensyning, og ikke som planlagt benyttede hudtransplantat til dækning af huddefekten. Nævnet har endvidere lagt vægt på, at <***> under indlæggelsen i perioden fra den 16. til den 18. august 1999 ikke havde gener fra hofteregionen.

Nævnet finder imidlertid, at det havde været hensigtsmæssigt, om speciallæge <***> forudgående havde sikret sig en bakteriologisk diagnose, således at der kunne være blevet givet forebyggende antibiotisk behandling allerede ved operationens start.

Nævnet finder, at det på det foreliggende grundlag var forsvarligt at udskrive <***> den 18. august 1999, idet operationen den 16. august 1999 var mindre omfattende end planlagt, og at efterforløbet derfor kunne kontrolleres ambulant.

Patientklagenævnet finder ikke, at der er grundlag for at kritisere den behandling, <***> modtog af speciallæge <***> den 21. august 1999.

Nævnet har lagt vægt på, at sygeplejerske <***> telefonisk meddelte speciallæge <***>, at <***> udviste tegn på infektion i operationssåret. Nævnet har herunder lagt vægt på, at speciallæge <***> på baggrund af de foreliggende oplysninger relevant vurderede, at der var grundlag for at pode samt behandle med antibiotika.

Nævnet finder imidlertid, at det havde været mere hensigtsmæssigt, om speciallæge <***> havde foranstaltet en lægeundersøgelse af <***>, med henblik på at vurdere, om symptomerne krævede yderligere behandling udover den antibiotiske terapi, der blev ordineret.