Klage over manglende diagnostik af årsag til brystsmerter

De læger på <***> Sygehus, som var involveret i undersøgelserne af <***> under indlæggelsen fra den 12. september til den 20. september 1997 har ikke overtrådt læge-loven.

Sagsnummer:

9915120

Offentliggørelsesdato:

20. januar 2000

Speciale:

Kræftsygdomme (onkologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

De læger på <***> Sygehus, som var involveret i undersøgelserne af <***> under indlæggelsen fra den 12. september til den 20. september 1997 har ikke overtrådt læge-loven.

 

<***> havde den 5. marts 1997 fået fjernet højre testikel p.g.a. kræft, og den 22. april 1997 blev han indlagt på onkologisk afdeling, <***> Sygehus, til nærmere udredning, hvor undersøgelser ikke viste tegn på spredning af sygdommen. Der blev aftalt kontrol til 2 måneder senere, den 2. juli 1997, hvor der blev konstateret spredning til lungerne.

Den 9. juli 1997 blev <***> indlagt på onkologisk afdeling, <***> Sygehus, med henblik på kemoterapeutisk behandling. Anden og tredje behandling blev givet ved indlæggelser henholdsvis den 1. august og den 27. august 1997.

Ved indlæggelse den 12. september 1997 til den fjerde kemoterapeutiske behandling oplyste <***>, at han havde haft 3 anfald af smerter svarende til hjertet uden udstråling. Han havde endvidere haft anfald af hjertebanken, og han havde målt pulsen til 160-70.

Den 15. september 1997 fik <***> foretaget EKG-måling, som ikke viste tegn på blodprop eller hjertebelastning, og da han under indlæggelsen desuden havde flere tilfælde af smerter ved hjertet, blev der under et af disse målt EKG, som viste normal rytme.

Den 19. september 1997 blev <***> tilset fra hjertemedicinsk afdeling, hvorunder klinisk undersøgelse af hjerte og lunger viste normale forhold, ligesom måling af EKG viste normal sinusrytme. En røntgenundersøgelse af brystkassen, foretaget den 12. september 1997, viste ligeledes ikke tegn på hjertesygdom.

Da <***> havde udtalte myoser i skulderen og muskulaturen omkring rygsøjlen samt i musklerne mellem ribbenene, blev det også udfra de i øvrigt foreliggende undersøgelsesresultater vurderet, at <***>s symptomer måtte tilskrives myoser, og han blev foreslået medicinsk behandling med Pirkam mod muskelsmerter.

<***> blev derefter udskrevet fra <***> Sygehus den 20. september 1997.

Den 23. september 1997 blev <***> indlagt akut på <***> sygehus med en blodprop i hjertet.

Der er klaget over, at <***> under indlæggelsen på <***> Sygehus fra den 12. september til den 20. september 1997 ikke fik foretaget tilstrækkelige undersøgelser for at klarlægge årsagen til hans brystsmerter.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for kritik af de undersøgelser, som <***> fik foretaget under indlæggelsen på <***> Sygehus.

Nævnet har herved lagt vægt på, at der på baggrund af <***>s oplysninger i forbindelse med indlæggelsen den 12. september 1997 om flere tilfælde med smerter svarende til hjertet uden udstråling, i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig praksis blev foretaget kliniske undersøgelser af hjerte og lunger, målt blodtryk og puls, samt foretaget røntgenundersøgelse af brystet. Alle undersøgelsesresultaterne viste normale forhold, ligesom måling af EKG, også under et af <***>s smerteanfald, ikke viste tegn på blodprop i hjertet, eller hjertebelastning i øvrigt.

Sammenfattende finder Patientklagenævnet, at <***> på baggrund af sine symptomer med brystsmerter fik foretaget relevante undersøgelser i form af flere EKG undersøgelser, kliniske undersøgelser og røntgenundersøgelser, samt tilsyn fra specialafdeling i hjertesygdomme.

Patientklagenævnet kan i øvrigt fremhæve, at hjertesygdom hos en tidligere rask 24-årig sportstrænet mand er sjældent forekommende, ligesom det er sjældent, at intensiv kemoterapi er forbundet med hjertepåvirkning hos en i øvrigt rask yngre person.