Diagnostik af hul i nethinden

Speciallæge <***> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <***> den 6. april 1999 i sin klinik.

Sagsnummer:

99F000

Offentliggørelsesdato:

20. november 1999

Speciale:

Øjensygdomme (oftalmologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Speciallæge <***> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <***> den 6. april 1999 i sin klinik.

<***> henvendte sig til speciallæge i øjensygdomme <***> den 6. april 1999 på grund af sorte pletter for højre øje gennem ca. 1 uge.

Speciallæge <***>fandt uklarheder i glaslegemet, men intet hul i nethinden. <***> blev undervist i tegn på nethindeløsning, og hvis disse opstod, skulle <***> straks henvende sig til øjenlæge.

Den 12. april 1999 henvendte <***> sig til speciallæge i øjensygdomme <***>, der ved undersøgelse af højre øje fandt et hul i nethinden, hvorfor han blev henvist til Rigshospitalets øjenafdeling til laserbehandling.

Der er klaget over, at speciallæge <***> ikke foretog en tilstrækkelig undersøgelse, idet han konkluderede, at der var tale om urenheder i højre øje, og at <***> måtte lære at leve med de sorte pletter for øjet. Efterfølgende fik <***> konstateret, at der var tale om et hul på nethinden.

Patientklagenævnet finder, at der ikke er grundlag for at kritisere speciallæge <***>s undersøgelse af <***>. Den foretagne undersøgelse var relevant og tilstrækkelig.

Nævnet kan oplyse, at uklarheder i glaslegemet oftest skyldes aldersbetinget sammenfald af glaslegemet i øjets indre, hvorved der kan opstå uklarheder i glaslegemet. Denne tilstand optræder hos mange patienter, uden at det giver anledning til problemer med huldannelser i nethinden. Hos nogle få procent kan der imidlertid opstå træk på nethinden med huldannelse til følge. Ofte vil huldannelsen i starten være vanskelig at se, enten på grund af uklarhederne i glaslegemet, eller fordi hullet endnu ikke har løftet sig fra "underlaget", hvorfor det ikke kan ses.

Nævnet har ved sin afgørelse lagt vægt på, at speciallægen straks modtog <***> til undersøgelse, da han hørte om symptomerne med lysglimt og sorte pletter for øjnene, idet disse symptomer kan være tegn på huldannelse på nethinden eller på begyndende nethindeløsning. For at udelukke dette, foretog speciallægen medikamentel udvidelse af pupillen med øjendråber. Endvidere blev nethinden undersøgt, hvorved der ikke blev fundet et hul i nethinden, men alene uklarheder i glaslegemet. Det fremgår endvidere af journalen, at speciallægen informerede <***> om symptomerne på en huldannelse eller nethindeløsning med besked om straks at søge øjenlæge.

Nævnet skal bemærke, at det er korrekt, at de sorte pletter ikke kan forsvinde ved brug af øjendråber. Nævnet kan videre bemærke, at den lille huldannelse, der blev fundet ved den efterfølgende kontrol, kan have udviklet sig i perioden fra den 6. til 12. april 1999.

Nævnet kan videre oplyse, at en huldannelse ikke nødvendigvis er ensbetydende med efterfølgende nethindeløsning. Kun ca. 600 personer udvikler således nethindeløsning om året i Danmark. Formentlig mere end 10 gange så mange oplever symptomer med lysglimt og sorte pletter for øjnene, uden at der konstateres behandlingskrævende forandringer på nethinden.

Patientklagenævnet finder således, at speciallæge <***>handlede i overensstemmelse med gældende faglig standard ved sin undersøgelse af <***> Speciallægen har i det aktuelle tilfælde ikke kunnet se nogen huldannelse ved sin undersøgelsen den 6. april 1999.