Afvisning af behandling af skade

Lægerne i Lægehuset i <***> har ikke overtrådt lægeloven ved ikke at tilse <***> den 4. juni 1999.Lægerne i Lægehuset i <***> har ikke overtrådt lægeloven i forbindelse med deres instruktion af lægehusets sekretær.

Sagsnummer:

99F002

Offentliggørelsesdato:

20. marts 2001

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Lægerne i Lægehuset i <***> har ikke overtrådt lægeloven ved ikke at tilse <***> den 4. juni 1999.

Lægerne i Lægehuset i <***> har ikke overtrådt lægeloven i forbindelse med deres instruktion af lægehusets sekretær.

<***> pådrog sig en flænge over højre øje under ophold i <***> Børnehave den 4. juni 1999. Børnehaven kontaktede <***> Lægehus og anmodede om en konsultation, med henblik på om flængen skulle sys. Lægesekretæren i <***> Lægehus afviste henvendelsen og henviste til <***>s praktiserende læge.

Der er klaget over, at skadevurderingen ikke blev foretaget af en lægeuddannet person ved <***> Børnehaves telefoniske kontakt til Lægehuset i <***> den 4. juni 1999, og at Lægehuset i <***> nægtede at tilse <***>, da han den 4. juni 1999 havde pådraget sig en flænge over højre øje.

Patientklagenævnet finder, at der ikke er grundlag for at kritisere, at lægesekretæren henviste <***> til egen læge.

Nævnet har lagt vægt på, at sekretæren, efter at have forhørt sig om skadens omfang, anmodede om <***>s CPR-nr. med henblik på at give ham en tid til konsultation senere samme dag. Herved blev sekretæren opmærksom på, at <***> var tilmeldt en anden praktiserende læge, som hun derefter henviste til.

Nævnet kan i denne forbindelse oplyse, at når patientens praktiserende læge er tilstede, må andre praktiserende læger ifølge overenskomsten ikke behandle patienten, medmindre det drejer sig om en nødsituation, hvor lægen ifølge lægeloven skal yde hjælp. Kun under ferie, sygdom og lignende må en praktiserende læge behandle andre praktiserende lægers patienter.

Patientklagenævnet kan iøvrigt oplyse, at lægesekretærer i almen praksis er instruerede af lægerne i at visitere og tage sig af patientkontakter dagen igennem.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at sekretæren efterfølgende gjorde lægen i Lægehuset i <***>, opmærksom på hændelsen. Nævnet finder, at der ikke var tale om en akut behandlingskrævende situation, hvorfor nævnet ikke finder grundlag for at kritisere, at lægerne ikke tilså <***> den 4.juni 1999.