Klage over manglende henvisning til røntgenundersøgelse efter skuldertraume

Afdelingslæge <***> har ikke overtrådt lægeloven ved sin undersøgelse af <***> den 14. februar 1999 på skadestuen, <***>.

Sagsnummer:

99F003

Offentliggørelsesdato:

20. marts 2001

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Afdelingslæge <***> har ikke overtrådt lægeloven ved sin undersøgelse af <***> den 14. februar 1999 på skadestuen, <***>.

<***> henvendte sig den 14. februar 1999 på skadestuen, <***> efter at have været involveret i et færdselsuheld, hvor hun slog sin brystkasse og venstre skulder. På skadestuen blev hun undersøgt af afdelingslæge <***>, der iværksatte behandling med smertestillende medicin.

Der er klaget over, at afdelingslæge <***> ikke foranledigede en røntgenundersøgelse af <***>?s brystkasse og venstre skulder.

Patientklagenævnet finder ikke anledning til at kritisere den undersøgelse, afdelingslæge <***> foretog af <***>.

Nævnet har herved lagt vægt på, at det af skadejournalen fremgår, at der var ømhed af 5. ribben, men ingen tegn på brud. Ved undersøgelse af venstre skulder fandtes ømhed af skulderhøjen, men ingen ømhed af kravebenet eller overarmen. Der var endvidere normal bevægelighed i begge skulderled.

Da der således ikke var objektive tegn, der kunne give mistanke om brud i skulderregionen eller brystkassen, finder nævnet ikke, at der var grundlag for at ordinere en røntgenundersøgelse. Nævnet finder herefter, at <***> blev undersøgt i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard.