Overset håndledsbrud

Reservelæge <***> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <***> den 19. marts 1998 på skadestuen, Amtssygehuset i <***>.

Sagsnummer:

99F004

Offentliggørelsesdato:

8. november 2005

Juridisk tema:

Journalføring

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Reservelæge <***> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <***> den 19. marts 1998 på skadestuen, Amtssygehuset i <***>.

 

<***> henvendte sig den 19. marts 1998 på skadestuen, Amtssygehuset i <***>, på grund af smerter i venstre hånd efter traume under sportsudøvelse. Han blev undersøgt af reservelæge <***>, som vurderede, at der var tale om en forstuvning, og <***> blev sendt hjem med information om at holde hånden i ro, sålænge der var smerter.

<***> blev i marts 1999, et år efter traumet, henvist til ortopædkirurgisk ambulatorium, <***> Amts Sygehus <***>, hvor man efter røntgenundersøgelse konstaterede følger efter brud i håndroden.

Der er klaget over, at der ikke blev taget røntgenbillede af venstre hånd på skadestuen, Amtssygehuset i <***>, den 19. marts 1998.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere den behandling, <***> modtog af reservelæge <***> den 19. marts 1998 på skadestuen, Amtssygehuset i <***>.

Nævnet har lagt vægt på, at reservelæge <***> ifølge skadejournalen undersøgte venstre hånd og fandt, at der ikke var ømhed af spolebenet (radius), albuebenet (ulna) eller håndroden. Der var desuden ingen særlig hævelse og normal bevægelighed, men ømhed ved passiv bøjning (fleksion) af hånden.

Nævnet har desuden lagt vægt på, at reservelæge <***> udspurgte <***> om skadens opståen.

Nævnet finder, at reservelæge <***> journalførte undersøgelsesfundene tilstrækkeligt, og at det, på baggrund af informationen om skadens opståen og undersøgelsesfundene, ikke var sandsynligt, at der var tale om et knoglebrud, og det derfor ikke var nødvendigt at supplere med en røntgenundersøgelse.

Nævnet finder samlet, at reservelæge <***> har handlet i overensstemmelse med almindelig anerkendt standard ved sin behandling af <***> på skadestuen, Amtssygehuset i <***>, den 19. marts 1999.