Klage over gennemboring af livmodervæggen ved røntgenundersøgelse

Overlæge <***> har ikke overtrådt læge-loven ved sin behandling af <***> den 8. juni 1999 på Røntgenklinikken <***>.

Sagsnummer:

99F008

Offentliggørelsesdato:

20. januar 2000

Speciale:

Røntgen (radiologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Overlæge <***> har ikke overtrådt læge-loven ved sin behandling af <***> den 8. juni 1999 på Røntgenklinikken <***>.

 

I forbindelse med udredning for barnløshed skulle <***> den 8. juni 1999 på Røntgenklinikken <***> have foretaget en røntgenundersøgelse med ballonkateter (HSG) af livmoder og æggeledere.

Under røntgenundersøgelsen, som blev foretaget af overlæge <***>, fik <***> smerter i forbindelse med opblæsning af ballonen. Der blev herefter indsprøjtet kontrast, hvorved det viste sig, at det indførte kateter havde gennemboret livmodervæggen.

<***> blev derfor akut indlagt til observation på gynækologisk afdeling, <***> Hospital, hvor hun blev behandlet med penicillin for at forebygge underlivsbetændelse. Hun blev udskrevet derfra igen den 10. juni 1999.

Der er klaget over, at overlæge <***> ved røntgenundersøgelsen den 8. juni 1999 lagde kateteret forkert, således at livmodervæggen blev gennemboret.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <***> for røntgenundersøgelsen den 8. juni 1999.

Nævnet kan oplyse, at der ved anvendelse af HSG-røntgenundersøgelsen føres et tyndt kateter gennem livmoderhalsen og videre op i livmoderens hule, hvor en lille ballon tæt på spidsen af kateteret blæses op med luft. Ballonen indeholder i reglen mellem en og to milliliter luft. Herefter sprøjtes kontrast ind i livmoderen. Indlæggelsen af kateteret i livmodermunden foregår ved synets hjælp, mens resten af indføringen er ?blind?.

Nævnet har lagt vægt på, at kateteret ifølge journalen gled ubesværet op gennem livmoderhalsen uden at møde modstand, hvorefter ballonen blev blæst op.

Nævnet finder, at overlæge <***> foretog røntgenundersøgelsen helt i overensstemmelse med almindelig anerkendt lægefaglig standard, og at det må betragtes som hændeligt, at livmodervæggen gennembores.

Det er nævnets opfattelse, at det er sandsynligt, at der var et svagt sted i livmoderen, idet det må betegnes som en helt usædvanlig komplikation, at livmodervæggen gennembores, idet der blev anvendt et meget blødt og eftergiveligt kateter.

Nævnet kan oplyse, at undersøgelse af passageforholdene gennem æggelederne kan foretages med forskellige teknikker. Indenfor de seneste ti år er røntgenundersøgelse med ballonkateter blevet den mest anvendte teknik i hele Danmark.