Klage over operation for åreknuder

Overlæge <***> har ikke overtrådt læge-loven ved sin behandling af <***> den 12. august 1998 på kirurgisk afdeling, <***> Sygehus.

Sagsnummer:

99F011

Offentliggørelsesdato:

20. januar 2000

Speciale:

Karkirurgi, Kirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Overlæge <***> har ikke overtrådt læge-loven ved sin behandling af <***> den 12. august 1998 på kirurgisk afdeling, <***> Sygehus.

<***> blev henvist til forundersøgelse den 28. april 1998 på grund af åreknuder fra begge ben.

<***> fik foretaget fjernelse af åreknuder på højre ben den 12. maj 1998 af overlæge <***>, kirurgisk afdeling, <***> Sygehus, med godt resultat. I forbindelse med operationen fandtes også åreknuder på venstre ben, hvorfor der blev aftalt fjernelse af disse den 12. august 1998.

Da <***> tidligere var opereret for åreknuder på venstre side, var det overlæge <***>s vurdering, at gendannelsen af åreknuder på venstre side skyldtes, at den tidligere fjernelse af åreknuder havde været utilstrækkelig.

Ved operationen den 12. august 1998 blev den tidligere åbning i lysken åbnet igen. Her fandtes flere meget tyndvæggede snoede åreknuder på det sted, hvor den tidligere fjernede vene havde befundet sig. Der var udtalt bindevævsdannelse, hvorfor det ikke var muligt at frilægge hovedvenen fra benet uden risiko. I stedet tilsyedes de snoede åreknuder, hvorefter der gennem 25 indstik blev fjernet tyndvæggede åreknuder ned af benet. <***> blev udskrevet med en komprimerende forbinding.

<***> blev indlagt senere samme dag på grund af blødning fra såret på venstre lyske, samt trykkende fornemmelse med hævelse og smerter. <***> blev behandlet med ispose og komprimerende elastisk forbinding.

<***> blev på ny henvist til <***> Sygehus den 17. august 1998 på grund af mistanke om betændelse i såret i lysken på venstre side. Der blev her fundet en stor blodansamling i venstre lyske ved såret. Herefter blev <***> kontrolleret ambulant på <***> Sygehus dagligt, med skiftning og skylning af såret. Der blev den 28. august 1998 fundet tegn til betændelse og pusansamling i såret, hvorfor der blev foretaget spaltning og udtømning af pus efterfulgt af behandling med penicillin. Herunder helede såret efterhånden op, og de ambulante kontroller kunne afsluttes i begyndelsen af september 1998.

Der er klaget over, at operationen for åreknuder den 12. august 1998 blev mangelfuldt udført, således at <***> siden har været generet af smerter, samt træthed, trykken og varmefornemmelse i benet.

Patientklagenævnet finder, at der ikke er grundlag for at kritisere overlæge <***>s operation af <***> den 12. august 1998. Operationen blev udfra operationsbeskrivelsen foretaget i overensstemmelse med sædvanlig praksis.

Nævnet kan oplyse, at der altid er en tendens til, at åreknuder forværres med alderen. Nævnet skal videre oplyse, at der ved fornyede indgreb i lysken, hvor flere tyndvæggede årer fjernes, altid er en øget risiko for blodansamling i såret.

Nævnet har ved sin afgørelse lagt vægt på, at overlæge <***> ved forundersøgelsen den 28. april 1998 fandt tydeligt recidiv af åreknuder i venstre lyske, hvorfor overlæge <***> fandt grundlag for en operation på venstre side.

Nævnet har videre lagt vægt på, at der ved operationen blev fundet store åreknuder i venstre lyske. Der var flere tyndvæggede årer, som blev fjernet. Det fremgår endvidere af operationsbeskrivelsen, at operationen forløb ukompliceret.

Nævnet skal bemærke, at den efterfølgende blodansamling og senere infektion i såret var hændelig og ikke skyldtes fejl i forbindelse med operationen den 12. august 1998.