Klage over operation for grå stær

Afdelingslæge <***> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <***> den 11. februar 1998 på øjenafdelingen, <***> Sygehus.

Sagsnummer:

99F014

Offentliggørelsesdato:

20. marts 2000

Speciale:

Øjensygdomme (oftalmologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Afdelingslæge <***> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <***> den 11. februar 1998 på øjenafdelingen, <***> Sygehus.

 

<***> var i 1996 blevet opereret for grå stær på højre øje med godt resultat. I 1998 blev hun henvist til øjenafdelingen, <***> Sygehus, til operation for grå stær på venstre øje.

Ved en forundersøgelse den 10. februar 1998 var synsstyrken på venstre øje 0,3, hvorfor der fandtes indikation for at foretage operation.

Operationen blev foretaget den 11. februar 1998 af afdelingslæge <***>. Der anvendtes en operationsteknik, hvor der åbnes et ganske lille hul ind til øjets linse, hvorefter linsens kerne sønderdeles ved hjælp af ultralyd. Under operationen skete der delvis bristning af de tråde (zonulatråde), der fastholder øjets linse. Operationen fuldførtes herefter af en anden afdelingslæge.

Efter operationen var <***> generet af trykstigning og nogen betændelse i øjet. Ved kontrol på øjenafdelingen, <***> Sygehus, blev det konstateret, at der var rester af linsen i øjets glaslegeme. Resterne af linsen blev fjernet ved operation den 19. og 24. februar 1998.

Der er klaget over, at afdelingslæge <***> ved operationen den 11. februar 1998 tabte en linse i <***>s venstre øje, hvorved linsen bristede og beskadigede øjet.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere afdelingslæge <***> for operationen den 11. februar 1998.

Nævnet har lagt vægt på, at afdelingslæge <***> ifølge journalen foretog opklipning af øjets bindehinde ved overgangen mellem hornhinde og senehinde. Herved blev der skaffet adgang til øjets forreste kammer, hvori der blev indsprøjtet væske (Healon). Herefter blev linsekapslen åbnet, og der blev påbegyndt sønderdeling af linsekernen med ultralyd. Dette skete ved at placere fire spor i linsens kerne.

Videre har nævnet lagt vægt på, at afdelingslæge <***> ifølge journalen tilkaldte en anden afdelingslæge og lod denne fuldføre resten af operationen, så snart hun havde konstateret, at der var sket delvis bristning af de tråde, der fastholder linsen til resten af øjet. Ifølge afdelingslæge <***>s udtalelse var den tilkaldte afdelingslæge den mest erfarne kirurg på øjenafdelingen denne dag.

Nævnet finder, at operationen blev udført i overensstemmelse med almindelig anerkendt lægefaglig standard, og at det ikke kan tilskrives manglende omhu hos afdelingslæge <***>, at der skete delvis bristning af de tråde, der fastholder linsen til resten af øjet.

Nævnet kan oplyse, at den anvendte operationsteknik er den i dag mest fremherskende. Den kan oftest foregå ambulant, uden særlige smerter, og er sjældent forbundet med komplikationer. Der består ved denne operationsteknik altid en risiko for, at linsen løsnes i sit ophæng i forbindelse med sønderdelingen af linsens kerne. Denne komplikation optræder i gennemsnit i under to procent af operationerne.

Det er endvidere nævnets opfattelse, at afdelingslæge <***> udviste ansvarlighed, idet hun tilkaldte den mest erfarne kirurg, der var til stede på øjenafdelingen denne dag.