Klage over vurdering af, at en patients erhvervsevne ikke var ophævet

Overlæge har ikke overtrådt lægeloven ved afgivelse af lægeerklæring den 16. februar 1998 vedrørende .Afdelingslæge , ortopædkirurgisk afdeling, , har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 15. juli 1998.

Sagsnummer:

99F016

Offentliggørelsesdato:

21. december 2005

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Overlæge <****> har ikke overtrådt lægeloven ved afgivelse af lægeerklæring den 16. februar 1998 vedrørende <****>.

Afdelingslæge <****>, ortopædkirurgisk afdeling, <****>, har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <****> den 15. juli 1998.

faldt i november 1996 og forvred højre ankel. blev i december 1996 og i april 1997 undersøgt på ortopædkirurgisk ambulatorium, . Ifølge journalen blev der foretaget kliniske undersøgelser og røntgenundersøgelse, som ikke viste friske knoglebrud (frakturer). Røntgenbilledet viste følger efter en afrivning ved indvendige knyst og skalformet afrivning fra indsiden af fodens rulleben. Det blev konkluderet, at der var tale om følger efter en forvridning med overrivning af ledbånd ved fodleddet, og der blev anbefalet øvelsesbehandling og støttebind.

Den 27. juni 1997 blev igen undersøgt på ortopædkirurgisk ambulatorium, , med henblik på stillingtagen til kikkertundersøgelse af fodleddet på grund af fortsatte smerter, tendens til hævelse af ankelleddet og en fornemmelse af instabillitet.

Den 15. juli 1997 blev indlagt med henblik på at få foretaget en kikkertundersøgelse af højre fodled og delvis fjernelse af leddets slimhinde. Operationen blev foretaget af afdelingslæge . Den 16. juli 1997 blev udskrevet.

Den 31. juli 1997 fik fjernet stingene. Han blev undersøgt af afdelingslæge , som noterede, at de gamle smerter havde fortaget sig, og at den aktuelle ømhed måtte tilskrives, at var begyndt at belaste fodleddet mere. Videre ambulant kontrol blev foreløbigt afsluttet.

Den 2. september 1997 henvendte sig igen i ortopædkirurgisk ambulatorium på grund af vedvarende gener fra fodleddet. Behandling med gipsbandage blev forsøgt, men tilstanden var uændret, da bandagen blev fjernet. Ved konferencebeslutning den 1. oktober 1997 konkluderede man, at der ikke umiddelbart var yderligere behandlingstilbud.

henvendte sig i oktober 1998 til på grund af uændrede smerter. Der blev den 17. marts 1999 foretaget en operation på højre ankelled, hvor der fandtes en afrivning af knogle, som målte ca. 5 mm i diameter.

Efter anmodning af 11. december 1997 fra et forsikringsselskab foretog overlæge den 13. februar 1998 en undersøgelse af .

Af speciallægeerklæringen af 16. februar 1998 fremgår det, at overlæge gennemgik s tidligere sygdomme, skademekanismen og det hidtidige behandlingsforløb, arbejds- og sociale forhold samt de aktuelle klager. Endvidere foretog han en objektiv undersøgelse. Han vurderede, at der ud fra den foreliggende sygehistorie samt objektive undersøgelse havde været tale om en mindre afsprængning fra skinnebenets ledflade i fodleddet, og at der ikke havde været effekt af behandling.

Overlæge konkluderede herefter, at s subjektive gener ikke stod i forhold til de objektive fund, som var relativt diskrete. Han vurderede endvidere, at s erhvervsevne umiddelbart var ophævet i hans hidtidige erhverv som flyrengører, men at erhvervsevnen ikke var ophævet i et hvilket som helst erhverv, idet kunne varetage almindeligt siddende arbejde.

Der er klaget over, at den behandling modtog den 15. juli 1997 på ortopædkirurgisk afdeling, , var utilstrækkelig, idet lægerne ikke fandt, at der var tale om en knogleafrivning,

Der er endvidere klaget over, at overlæge i lægeerklæring af 16. februar 1998 vurderede, at s erhvervsevne ikke var ophævet.

Patientklagenævnet finder, at afdelingslæge foretog operationen den 15. juli 1997 i henhold til almindelig anerkendt faglig standard. Ifølge beskrivelsen i journalen blev indgrebet udført omhyggeligt og systematisk.

Nævnet har herved lagt vægt på, at inden operationen den 27. juli 1997 havde fået foretaget MR-scanning på foranledning af , og at man derfra havde foreslået artroskopi. Det fremgår af operationsbeskrivelsen, at der ved operationen blev fundet kroniske forandringer i slimhinden og en brusklæsion med voldsom kronisk slimhindebetændelse som forklaring på s gener. Ved fodleddets udvendige (laterale) del fandtes ligeledes en del kronisk slimhindebetændelse. De betændte dele af ledslimhinden blev fjernet, og den blottede knogle blev afglattet.

Patientklagenævnet finder, at der ikke er grundlag for at kritisere overlæge s speciallægeerklæring af 16. februar 1998. Erklæringen blev udfærdiget i henhold til almindelig anerkendt faglig standard, og nævnet finder, at der ikke er grundlag for at kritisere, at overlæge vurderede, at s erhvervsevne ikke var ophævet.

Nævnet har lagt vægt på, at erklæringen detaljeret gennemgår den aktuelle sygehistorie. Endvidere fremgår det, at ikke tog smertestillende medicin. Der blev ved den objektive undersøgelse fundet naturlig muskelfylde, ingen hævelse og kun let begrænset bevægelse. På baggrund af undersøgelsen samt de øvrige oplysninger, det vil sige røntgenundersøgelse, MR-scanning og artroskopi, hvor der kun var beskedne fund, konkluderede overlæge , at der var et misforhold mellem patientens gener og de kliniske fund.

Nævnet finder således, at der ikke er grundlag for at kritisere, at overlæge konkluderede, at der var et misforhold mellem de subjektive klager og fundene ved undersøgelse. Nævnet finder, at der var overensstemmelse mellem fundene ved undersøgelsen, de øvrige oplysninger i sagen samt konklusionen i lægeerklæringen.