Klage over, at en krone gik løs

Tandlæge har ikke overtrådt tandlægeloven i forbindelse med sin behandling af fra den 11. januar til den 26. februar 1999 i .

Sagsnummer:

99F019

Offentliggørelsesdato:

12. december 2002

Faggruppe:

Tandlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Tandlæge <****> har ikke overtrådt tandlægeloven i forbindelse med sin behandling af <****> fra den 11. januar til den 26. februar 1999 i <****>.

Den 30. oktober 1998 fik fremstillet en delprotese i med stålbøjler (unitorprotese) til overkæben, som bortkom.

Den 11. januar 1999 tog tandlæge aftryk til metalkeramikkrone på +1 (venstre store fortand i overkæben) samtidig med aftryk til en ny unitorprotese til overkæben således, at der kunne etableres ophæng til protesen på fortanden +l.

Den 22. januar 1999 blev metalkeramikkronen til venstre store fortand i overkæben cementeret.

Den 23. februar 1999 klagede til tandlæge over, at der var luft under protesetanden 1+ (højre store fortand i overkæben).

Den 26. februar 1999 henvendte sig til tandlæge , da overkæbeprotesen lå ustabilt specielt i regio +5 og +6 (anden lille og første store kindtand i venstre side af overkæben).

overførtes efterfølgende til , og tandlæge kunne således ikke fortsat behandle .

Der er klaget over, at tandlæge behandling var utilstrækkelig, idet stifttanden og broen efterfølgende gik løs.

Patientklagenævnet finder, at tandlæge ikke har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved sin behandling af .

Nævnet har herved lagt vægt på, at det af journalen den 23. februar 1999 fremgår, at Tandlæge tog aftryk, som viste, at protesen lå helt stabilt alle steder. Tandlæge udvidede imidlertid protesen, idet han pålagde proteseakryl, der ligner tandkødet (gingivaimitation), svarende til højre miderste fortand i overkæben.

Nævnet har videre lagt vægt på, at det af journalen den 26. februar 1999 fremgår, at der havde været anvendt vold på stålet, og at tandlæge forsøgte at bukke unitorprotesens bøjler til igen.
Nævnet kan oplyse, at når bøjlegrenene på unitorprotesen er bukket forkert, så kan bivirkningen medføre, at protesen foranlediger, at en tand eller tandkrone derved presses væk af sin normale placering.

Det er nævnets vurdering, at selv havde justeret på bøjlegrenene på unitorprotesen, hvilket kan være årsagen til, at kronen på højre store fortand gik løs.

Patientklagenævnet finder, at den anvendte behandlingsmetode til krone og unitorprotese var i overensstemmelse med almindelig faglig standard, og nævnet finder videre, at tandlæge relevant fulgte op på behandlingen.