Klage over, at det urigtigt fremgik af en erklæring, at patientens far var død

Praktiserende læge A har ikke overtrådt læge-loven ved sin behandling af den 12. november 1985 i , herunder i forbindelse med anmeldelsen til Arbejdstilsynet samme dato.Praktiserende læge B har ikke overtrådt læge-loven i forbindelse med anmeldelse til Arbejdstilsynet den 3. september 1986.

Sagsnummer:

99F025

Offentliggørelsesdato:

1. februar 2003

Juridisk tema:

Lægeerklæringer

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Praktiserende læge A har ikke overtrådt læge-loven ved sin behandling af <****> den 12. november 1985 i <****>, herunder i forbindelse med anmeldelsen til Arbejdstilsynet samme dato.

Praktiserende læge B har ikke overtrådt læge-loven i forbindelse med anmeldelse til Arbejdstilsynet den 3. september 1986.

 

blev den 12. november 1985 undersøgt af praktiserende læge A, som på daværende tidspunkt var ansat i . Praktiserende læge A udfærdigede samme dag en anmeldelse til Arbejdstilsynet vedrørende s seneirritation i underarmene (tendovaginitis).

Den 3. september 1986 udfyldte praktiserende læge B, en anmeldelse til Arbejdstilsynet vedrørende s mor, i forbindelse med en lidelse i højre albue.

Ved s senere aktindsigt fra Arbejdstilsynet, viste det sig, at anmeldelsen til Arbejdstilsynet vedrørende hendes mor, , var ændret således, at den var påført s daværende navn, , samt hendes adresse og CPR-nr.


Der er klaget over, at lægerne i ikke havde udvist tilstrækkelig omhu ved udfyldelsen af anmeldelsen til Arbejdstilsynet den 12. november 1985, og at lægerne i havde forvekslet navnene på anmeldelsen til Arbejdstilsynet den 3. september 1986.

Patientklagenævnet finder, at praktiserende læge A ikke har udvist manglende omhu i forbindelse med sin behandling af den 12. november 1985, herunder ved anmeldelsen til Arbejdstilsynet samme dag vedrørende hendes sygdomstilfælde i form med seneirritation i underarmene.

Nævnet har herved lagt vægt på, at det af såvel journalnotat i s journal, som af den i sagen foreliggende kopi af anmeldelsen til Arbejdstilsynet den 12. november 1985 fremgår, at ved konsultationen samme dag havde fået konstateret seneirritation i underarmene.

Nævnet har ligeledes lagt vægt på, at i overensstemmelse med sædvanlig praksis blev behandlet med støttebind og smertestillende medicin (Brufen), og at hendes sygdomstil-fælde, efter drøftelse med praktiserende læge i konsultationen, samme dag blev anmeldt til Arbejdstilsynet.

På denne baggrund finder Patientklagenævnet ikke anledning til kritik af praktiserende læge As behandling af , herunder anmeldelsen til Arbejdstilsynet.

Patientklagenævnet finder, at praktiserende læge B ikke har udvist manglende omhu i forbindelse med anmeldelsen til Arbejdstilsynet den 3. september 1986 vedrørende s mor, .


Nævnet har herved lagt vægt på, at der i sagen foreligger en kopi af praktiserende læge Bs korrekt udfyldte anmeldelse til Arbejdstilsynet den 3. september 1986 af moderens lidelse.

Nævnet har endvidere lagt til vægt på praktiserende læge Bs udtalelse om, at ingen i udfra skriften kan anses for at have foretaget de beskrevne ændringer, som fremgår af den i sagen foreliggende anden kopi af anmeldelsen.

Patientklagenævnet finder herefter ikke grundlag for kritik af praktiserende læge Bs handlemåde i forbindelse med anmeldelsen til Arbejdstilsynet den 3. september 1986.