Østre Landsret 18/6-2008

Rettens sagsnummer:

B-842-06

Ankenævnets sagsnummer:

2004-00-565

Dato for dommens afsigelse:

18. juni 2008

Appelleret

Nej

Domstol:

Østre Landsret

Kategori:

Domme afsagt af landsret

Relaterede filer:

oel180608

Patientforsikringen og Lægemiddelskadeankenævnet havde vurderet, at en kvindes osteoporose ikke med overvejende sandsynlighed skyldtes en kortvarig behandling på ca. 4 måneder med Prednisolon. Sagen blev indbragt for landsretten. Landsretten lagde efter en erklæring fra Retslægerådet til grund, at kvindens osteoporose med stor sandsynlighed var opstået med baggrund i flere væsentlige risikofaktorer end Prednisolonbehandlingen, herunder tidlig overgangsalder, stort tobaksforbrug gennem mange år samt immobilitet på grund af bindevævslidelse og forhøjet stofskifte. Retten fandt det ikke godtgjort, at det var overvejende sandsynligt, at osteoporosen var forårsaget af Prednisolon. Lægemiddelskadeankenævnet blev således frifundet.